"expositie" vertalen - Engels

NL

"expositie" in het Engels

NL

expositie {de}

volume_up
Het fietspad loopt dwars door het gebouw heen, dus als je langs de rivier rijdt, zie je de exposities en word je naar het gebouw getrokken.
And the bike route's going right through the building, so those traveling the river would see the exhibits and be drawn to the building.
Mijn eerste expositie in de Verenigde Staten was op de Sesquicentennial expositie in 1926 -- waarvoor de Hongaarse regering een van mijn handgetekende stukken inzond om tentoon te stellen.
My first exhibition in the United States was at the Sesquicentennial exhibition in 1926 -- that the Hungarian government sent one of my hand-drawn pieces as part of the exhibit.
Dit is dus een expositie paviljoen waar helemaal niets te zien is en niets te doen is.
So, this is an exhibition pavilion where there is absolutely nothing to see and nothing to do.
We lanceerden de grootste illegale expositie ooit.
We launched the biggest illegal art exhibition ever.
Dit was een expositie in het Museum of Modern Art.
This was an exhibition at the Museum of Modern Art.
Ik had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.
I did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
Ik laat jullie nu verschillende delen van de expositie zien, als voorproefje.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
Een hoop objecten in de expositie zijn concepten, geen bestaande voorwerpen.
A lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.

Voorbeeldzinnen voor "expositie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.
I did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
DutchEen hoop objecten in de expositie zijn concepten, geen bestaande voorwerpen.
A lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
DutchEn we kregen de opdracht een gebouw te ontwerpen bij de ingang van de expositie.
And we got a commission to design a building at the entrance of the expo.
DutchInmiddels is de expositie verwijderd en is er dus toch censuur uitgeoefend.
Since then, though, the exhibition has been removed, and so there has been.
DutchIk laat jullie nu verschillende delen van de expositie zien, als voorproefje.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
DutchDit is dus een expositie paviljoen waar helemaal niets te zien is en niets te doen is.
So, this is an exhibition pavilion where there is absolutely nothing to see and nothing to do.
DutchIn tegenstelling tot de expositie van de heer Giertych, is dat volgens mij pas echt controversieel.
I regard that as controversial in a way in which Mr Giertych’ s exhibition is not.
DutchOok als deze expositie een vergunning heeft gekregen, verzoek ik toch er onmiddellijk een einde aan te maken.
Even if this exhibition has been authorised, I ask that a stop be put to it at once.
DutchIk deed m'n eerste 'expo de rue', wat stoep-expositie betekent.
And I did my first "expo de rue," which means sidewalk gallery.
DutchIn 1994, toen ik curator was bij het Whitney Museum, stelde ik een expositie samen genaamd "Black Male".
In 1994, when I was a curator at the Whitney Museum, I made an exhibition called Black Male.
DutchAllemaal lopen we regelmatig langs het vertrek waar deze expositie plaatsvond en dat nu naar hem is vernoemd.
All of us regularly pass the room where this exhibition took place and which now bears his name.
DutchZe heeft nu een expositie in het MoMA, waar sommige van deze vroege werken nu aan de muur hangen.
She has this show right now at MoMA, where some of these early works are here on display at MoMA, on the walls.
DutchDat biedt mij kansen, want iedere design-expositie waar ik curator van ben, kijkt naar een andere wereld.
And so that gives me an opportunity, because every design show that I curate kind of looks at a different world.
DutchWe lanceerden de grootste illegale expositie ooit.
We launched the biggest illegal art exhibition ever.
DutchDit was een expositie in het Museum of Modern Art.
This was an exhibition at the Museum of Modern Art.
DutchHij werkt voor de expositie aan een hele serie poppen die aan kinderen uitleggen waar baby's vandaan komen.
He's working for the exhibition on a whole series of dolls that explain to children where babies come from today.
DutchIk heb een grote expositie bij veilinghuis Phillips.
DutchDit is een expositie die momenteel loopt in Tokyo.
DutchDat is waar deze expositie naar kijkt.
DutchEen expositie is iets totaal waanzinnig.