"eten" vertalen - Engels

NL

"eten" in het Engels

EN
volume_up
eten {onov.ww.}
EN

NL eten
volume_up
{het}

eten (ook: voedsel, voer, kost, gerecht)
volume_up
food {znw.}
Ze gaat een token ruilen voor wat eten en wacht gelukkig op haar eten.
She's going to be trading a token for some food and waiting happily and getting her food.
Het allereerste onderwerp was regionaal eten - proberen voedsel te eten uit onze eigen regio.
And the very first thing was about regional food -- trying to eat food from within our region.
Ze nemen hun eten door een ingang terug naar beneden om op te eten.
And they bring their food back down here to eat, through an entrance.
eten (ook: maaltijd, maal)
volume_up
meal {znw.}
Is het logisch om helemaal niets te eten omdat je geen driegangenmaaltijd voorgeschoteld krijgt?
Is it sensible to go hungry just because a three-course meal has not been offered?
Het bevestigde iets dat ik al heel lang op aanvoelde, namelijk dat het publiek wil werken voor zijn eten.
It confirmed something I really had a hunch on, is that the audience actually wants to work for their meal.
Eten krijgt voorrang bij een zwanger vrouwtje.
Nothing comes between a pregnant lady and a meal.

Voorbeeldzinnen voor "eten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij eten insecten. ~~~ Die zijn zo ver verwant aan ons, dat dit niet gebeurt.
We eat insects -- they're so distantly related from us that this doesn't happen.
DutchWillen we verse producten eten, dan kunnen we ze niet eerst thermisch behandelen.
If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.
DutchOp dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.
At the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
DutchZij hadden genoeg te eten, maar de milieuvervuiling heeft daar de klad in gebracht.
They had enough to eat, whereas now everything has been destroyed by pollution.
DutchHij laat ze eten zoveel ze willen en hij zegt, "Normaal, is het zo rond 50 procent.
He lets them take what they want and he says, "Usually, it's about 50 percent.
DutchDus de consument, maar ook een groot aantal boeren wil weten wat de dieren eten.
Consumers therefore want to know, and many farmers also want to know, what animals eat.
DutchDie mensen ademen, eten en drinken en moeten hun leven in ons milieu doorbrengen.
These people breathe, these people have to eat and drink and exist in the environment.
DutchWat is namelijk vandaag de dag de reden dat mensen dit vlees niet willen eten?
What in fact is it that is persuading people not to eat this kind of meat these days?
DutchWe snijden hun ballen eraf en eten ze op...... als die lafaards ooit komen.
We'll cut their balls and eat them... if they ever get here, the miserable cowards.
DutchEn door er aan te denken om bij 80% te stoppen helpt het je om niet teveel te eten.
And by remembering to stop at 80 percent it helps keep you from doing that very thing.
DutchZe maken een afvalhoop, een hoop afval -- meestal de doppen van de zaden die ze eten.
They make a midden, a pile of refuse -- mostly the husks of the seeds that they eat.
DutchDit betekent dat hij niet kan eten - hij kan zijn mond niet meer open krijgen.
That means that he cannot eat - that his mouth cannot be opened any more.
DutchStel je een konijn voor dat gras aan het eten is in een veld, en dit konijn ziet een vos.
Imagine a rabbit in a field, eating grass, and the rabbit's going to see a fox.
DutchDus na het eten liepen we weg zonder echt te weten hoe verder te gaan.
So we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.
DutchWe drinken de wijn, eten de honden en proppen de papieren in de musketten.
I say we drink the wine, eat the dogs and use the papers for musket wadding.
DutchWie weet zullen wij op een goede dag besluiten geen dierenvlees meer te eten.
I believe that, one day, we might even decide to stop eating animal meat.
DutchDus als ik spaghetti eet en weet dat ik alleen ben, dan kan ik eten als een bulldozer.
So if I'm eating spaghetti, and I know I'm alone, I can eat like a backhoe.
DutchDe drie sleutels zijn makkelijk te eten. ~~~ Dit is anago, gekookt, dus makkelijk eetbaar.
The three keys are easy to eat, so this is anago, cooked already, so easy to eat.
DutchTenzij er iemand in het publiek zit die vrijwillig wil stoppen met eten?
Unless there's anybody in the audience that would like to volunteer to stop eating?
DutchMaar bijna alle mais die we eten is genetisch gemodificeerd op een of andere manier.
Yet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.