"eruit halen" vertalen - Engels

NL

"eruit halen" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "eruit halen" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "eruit halen" in Engels

eruit bijwoord
halen werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "eruit halen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTegen 7 minuten en 30 seconden moesten ze me eruit halen en weer bijbrengen.
And by seven minutes and 30 seconds they had to pull my body out and bring me back.
DutchVaak moesten we onderdelen eruit halen als gevolg van timing of esthetiek of wat dan ook.
Often, we had to pull things out as a result because of timing or aesthetics or whatever.
DutchWe moeten de gewonden eruit halen en wegwezen voor het te laat is!
We need to exfil the wounded now and get out of here before it's too late!
DutchAls we ze konden ontrollen, alle vouwen eruit halen en zo, zouden ze 400 vierkante meter oppervlakte bedekken.
If we could unroll it, get out all the folds and so on, it would have 400 sq.
DutchIk stel voor dat wij de concepten en cijfers die daarmee verband houden gewoon eruit halen.
I would propose that we simply remove such concepts and the figures referred to in connection with them.
DutchWat natuurlijk weer meer energie kost om die eruit te halen.
Which, of course, requires more energy to go out and get energy.
DutchEén aspect wil ik eruit naar voren halen: de zorg.
There is just one aspect that I would like to pick out - that of care.
DutchHet stellen van overdreven eisen leidt ertoe dat kleine bedrijven de stekker eruit halen en het niet overleven.
Imposing excessive demands will pull the plug on small businesses, and they will not survive.
DutchJe moet op een of andere manier de fitheidsfunctie eruit kunnen halen.
You need to somehow find the fitness function.
DutchVandaar dat ik ook een amendement heb ingediend op onze tekst om het woord contamination, besmetting, eruit te halen.
This is why I have submitted an amendment to our text to delete the word contamination.
DutchAlbert reikt in zijn zak om die zwarte rubberen band eruit te halen.
Albert reaches in his pocket to pull out, you know, this black rubber band but what comes out instead is a knife.
DutchWe plaatsen dat vervolgens in een oven-achtig apparaat, en zijn zo in staat om die structuur te maken en eruit te halen.
We then place it in an oven-like device, and we're able to create that structure and bring it out.
DutchIk moet zeggen dat ik oprecht verbaasd was dat christen-democraten in de vrouwencommissie geprobeerd hebben het eruit te halen.
I must say that I was surprised that Christian Democrats in the women's committee tried to remove it.
DutchDe politie wacht tot de brandweer arriveert om de auto open te knippen om het lichaam van de chauffeur eruit te halen.
And the police are waiting for the fire department to arrive to cut apart the vehicle to extract the body of the driver.
DutchWe moesten ze eruit halen, wat we deden.
DutchAlles wat we moeten doen is dat DNA eruit halen, het inbouwen in een gentherapie-vector, zoals een virus, en het overbrengen naar de neuronen.
So all we've got to do is take that DNA, put it into a gene therapy vector, like a virus, and put it into neurons.
DutchWe kunnen wel de Kanaaltunnel financieren, terwijl de investeerders pas na een heleboel jaar hun geld eruit halen.
We are in a position to finance the Channel Tunnel, in such a way that those putting in the money only see a return on it in umpteen years ' time.
DutchWij denken tevens dat het verstandig is om de cargo-afhandeling eruit te halen, omdat deze geen enkele toegevoegde waarde voor de concurrentie heeft.
We also believe it would be wise to delete the handling of cargo, since it does not in any way benefit competition.
DutchMaar met die poging proberen ze ook de angel eruit te halen, omdat loon natuurlijk de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is.
With this attempt, however, they are also trying to take the sting out of it, because pay is of course the most important condition of employment.
DutchDe visteelt is uitgegroeid tot een belangrijke bedrijfstak voor de kustregio's waar nog heel wat groei in zit, en die groei moeten we eruit zien te halen.
It has become an important industry in coastal regions, offering further potential, which must be fully exploited.

Andere woorden

Dutch
  • eruit halen

Zoek meer woorden in het Engels-Nederlands woordenboek.