"er rekening mee houden" vertalen - Engels

NL

"er rekening mee houden" in het Engels

NL er rekening mee houden
volume_up
{werkwoord}

er rekening mee houden
to take sth into account

Vergelijkbare vertalingen voor "er rekening mee houden" in Engels

er bijwoord
er tussenwerpsel
English
rekening zelfstandig naamwoord
mee zelfstandig naamwoord
English
mee bijwoord
English
houden werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "er rekening mee houden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMaar als we er rekening mee houden denk ik dat het een stuk soepeler zal gaan.
But if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
DutchMen moet er rekening mee houden dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn.
We should also take into account the fact that men can also be victims.
DutchU moet er rekening mee houden dat het ontwikkelen van nieuwe wapens nog vele jaren zal vergen.
You should be aware that the development of new arms will take many years.
DutchDan pas kunnen wij van derde landen verwachten dat zij er rekening mee houden.
Only then can we expect third countries to take it seriously.
DutchDe Unie moet er rekening mee houden dat zij in de toekomst projecten in het kader daarvan moet financieren.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
DutchIk neem nota van uw standpunt en ik zal er rekening mee houden.
I take good note of your opinion and I will take it into account.
DutchIk heb van deze opmerkingen en voorstellen nota genomen en ik zal er rekening mee houden.
I took note of these proposals and the comments for use in the debate and I will take them into account.
DutchWij moeten dan ook over deze realiteit nadenken en er rekening mee houden in onze politieke actie.
It is therefore important to take account of this fact in our discussion and in our political action.
DutchWij moeten er rekening mee houden dat ook de stimulerings- en ondersteuningsinstrumenten aangepast moeten worden.
We must be guided by the need for adaptation of the mechanisms for encouragement and support.
DutchWie daar tegen is, moet er rekening mee houden dat mensenhandelaars en pedofielen ongestraft blijven.
Anyone who opposes such moves must be prepared to justify traffickers and paedophiles getting off scot-free.
DutchEn we moeten er rekening mee houden dat deze prognoses voor de westerse financiële crisis werden opgesteld.
And we should bear in mind here that these projections were drawn up before the Western financial crisis.
DutchWij moeten dat feit leren erkennen en er rekening mee houden bij het bepalen van strategieën tegen het terrorisme.
We need to learn to accept this and take it into account when determining counter-terrorism strategies.
DutchDiegene die de wolken zag moest er rekening mee houden.
The seer of clouds had to take account of it.
DutchDe EU moet snel en onbureaucratisch helpen, want we moeten er rekening mee houden dat de winters daar zeer streng zijn.
Aid from the EU should be unbureaucratic and be given swiftly, bearing in mind that winter is very hard over there.
DutchWe moeten er rekening mee houden dat Turkije een parlementair systeem heeft - godzijdank is het een parlementaire democratie.
We need to take into account that Turkey has a parliamentary system – thank God, it is a parliamentary democracy.
DutchIk heb goed geluisterd naar de kritische opmerkingen, die waren indringend en we zullen er rekening mee houden bij ons voorzitterschap.
If we are having a discussion here, it is not for its own sake or because we are working simply as politicians.
DutchEr zijn natuurlijk nog veel meer problemen en men moet er rekening mee houden dat deze in de toekomst nog erger en talrijker zullen worden.
It is clear that there are more problems, and the outlook is that they will get worse and they will multiply.
DutchGezien de gevolgen van de klimaatverandering moeten wij er rekening mee houden dat er steeds vaker extreme situaties zullen optreden.
Given the impact of climate change, we must accept that extreme events will continue, and with increasing frequency.
DutchWij zullen er rekening mee houden.
DutchAls we de slots voor de toeristen verbeteren, dan moeten we er rekening mee houden dat uw slot 's morgens om vijf uur zou komen.
If we improve slots for tourists, then you will have to be prepared for the fact that your slot may be at five o'clock in the morning.