"entree" vertalen - Engels

NL

"entree" in het Engels

NL

entree {de}

volume_up
Dit is zoals de entree van de Tully Hall vroeger was, voor de net gestarte renovatie.
So, this is the entrance to Tully Hall as it used to be, before the renovation, which we just started.
Your entrance was good, his was better.
Ben: We zijn 99 procent van de entree-snelheid kwijt.
BC: We've lost 99 percent of our entry velocity.
entree (ook: toegang, poort, ingang)

Voorbeeldzinnen voor "entree" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is de grote bariton James Maddalena, bij zijn entree in het systeem.
And here's the great baritone James Maddalena as he enters The System.
DutchDit is zoals de entree van de Tully Hall vroeger was, voor de net gestarte renovatie.
So, this is the entrance to Tully Hall as it used to be, before the renovation, which we just started.
DutchIk vraag u, Voorzitter, wat uw voorstellen zijn om de bezoekersgroepen in ieder geval een veilig entree in Straatsburg te geven.
I am asking you, Mr President, what you can suggest to protect visitors to Strasbourg.
DutchBen: We zijn 99 procent van de entree-snelheid kwijt.
BC: We've lost 99 percent of our entry velocity.
DutchJouw entree haalt het niet bij de zijne.
DutchHet tweede belangrijke feit is dat enkele Aziatische reuzen hun entree hebben gemaakt op het economisch wereldtoneel, om te beginnen China.
The second great event was the arrival on the world economic scene of the Asian giants, starting with China.
DutchMaar er is ook de mogelijkheid voor de mensen om van buitenaf rechtstreeks, in dit geval via een soort Wagneriaanse entree, het auditorium te betreden.
But there is also the potential to allow people to move directly from the outside, in this case suggesting kind of Wagnerian entrance, into the interior of the auditorium.
DutchVoorzitter, de entree van extreem-rechts in dit Parlement in 1984 was de aanzet voor een reeks activiteiten gericht op de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat.
Mr President, the arrival in the House of right-wing extremists in 1984 marked the start of a series of activities designed to combat racism and xenophobia.