NL

Engels {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Ik zal ze in het Engels voorlezen omdat ik het origineel in het Engels heb.
I shall read them in English because I have the original in English.
Het is moeilijk te vertalen naar Engels, vooral mijn Engels.
It is difficult to translate in English, especially in my English.
" Transportation " is een Amerikaans-Engels woord; het Brits-Engels woord is " transport ".
The word ‘ transportation ’ is an American word; the English word is ‘ transport’.

Voorbeeldzinnen voor "Engels" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet eerste liedje dat ik schreef, was in het Engels, het tweede in het Chinees.
And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.
DutchIk heb dat de afgelopen maand steeds gedaan, en dus ik ga nu verder in het Engels.
I have been doing that for the last month, so I shall now continue in English.
DutchIn het Engels moet de tekst " must contain... ", " must not contain.... " worden.
In English it is " must contain ' while it should be " must not contain... '.
DutchDaarom zal dit jaar China het grootste Engels sprekende land ter wereld worden. .
That's why this year China will become the world's largest English-speaking country.
DutchDus ik maakte een serie werk met identieke woorden in het Frans en Engels.
So I did a series of work where it was identical words in French and in English.
DutchAls dit de kaart was van alle woorden in Amerikaans Engels, dan wisten we niet veel.
If that was the map of all the words in American English, we don't know very much.
DutchWe willen Engels en Frans en misschien ook Chinees leren, en we zijn goed in talen."
We want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."
DutchHij heeft namelijk in het Engels gesproken over een clear and rational document.
After all, he spoke in English about a " clear and rational document ".
DutchDe intensiteit om Engels te leren is bijna onvoorstelbaar. ~~~ Tenzij je het zelf ziet.
The intensity to learn English is almost unimaginable, unless you witness it.
DutchIn de luchtvaart, bijvoorbeeld is het overduidelijk dat Engels de goede voertaal is.
In aviation, for example, English is the right language of communication.
DutchEen van de grotere democratische krachten in Iran wordt in het Engels de genoemd.
One of the larger democratic forces in Iran is called in English the People ’ s Mujahedin.
DutchDe woorden " public order " hebben in het Engels in deze context geen betekenis.
The words 'public order ' have no meaning in this context in English.
DutchIk heb de Engelse tekst voor mij en lees de toevoeging in het Engels.
As I have the English text in front of me, I shall read the addendum in English.
DutchMisschien valt dat in de andere talen minder op, maar in het Engels is dat zeer duidelijk.
It may not be obvious in the other languages but they are quite clear in English.
DutchIedereen die Engels of Brits is of geïnteresseerd is in cricket weet wat een scoreboard is.
Anyone who is English or British or follows cricket knows what a scoreboard is.
DutchIk heb het vanmorgen van het net moeten plukken en in het Engels moeten lezen.
I had to download it from the web and read it in English this morning.
DutchJe ziet aan de grafiek dat hun Mandarijns niet beter werd van naar Engels te luisteren.
And we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin.
DutchOm de zaak nog erger te maken, was er slechts één vertaling beschikbaar, in het Engels.
To compound matters, there was only one translation available, in English.
DutchDie brief was geschreven in het Engels en daarom citeer ik hier de Engelse tekst.
Since the letter was written in English, I shall read it in English.
DutchZoals u weet, schakel ik over naar het Engels als ik over financiële onderwerpen praat!
As you know, whenever I speak about financial matters I switch to English!