NL

engel {de}

volume_up
Voor een seconde ruik ik de geur van de engel die hoorde bij mijn Goldie
For a second I smell the angel's smell that belonged to my Goldie
De Duitse " Blauwe Engel " en de noordse " Zwaan " hebben de trend gezet op het gebied van milieukeuren.
The German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
Denk even terug aan Gods favoriete engel, Lucifer.
If you remember, God's favorite angel was Lucifer.

Voorbeeldzinnen voor "engel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk denk er ongeveer over als een tekenfilmduivel of -engel die op onze schouders zit.
I kind of think of it as this cartoon devil or angel sitting on our shoulders.
Dutch. ~~~ Een man van God, die de Engel des Doods wordt.
And so, he's the modern Lucifer effect, a man of God who becomes the Angel of Death.
DutchHij zit niet op zijn plaats, maar misschien brengt een engel mijn opmerkingen aan hem over.
As he is not in his place, maybe my remarks will be borne to him on angels ' wings.
DutchIk wil net als de heer Poggiolini verwijzen naar de Nordic Swan en de Blauwe Engel.
I should also like to refer - as Mr Poggiolini did - to the Nordic Swan and the Blue Angel.
DutchVoor een seconde ruik ik de geur van de engel die hoorde bij mijn Goldie
For a second I smell the angel's smell that belonged to my Goldie
DutchDe Duitse " Blauwe Engel " en de noordse " Zwaan " hebben de trend gezet op het gebied van milieukeuren.
The German Blue Angel and the Nordic Swan have led the way in eco-labelling.
DutchWie ben je behalve een engel van barmhartigheid gevend een verliezer zoals ik de avond van zijn leven
Who are you besides an angel of mercy giving a 2- time loser like me the night of his life
DutchDit geldt bijvoorbeeld voor de noordse zwaan in Scandinavië en de blauwe engel in Duitsland.
This is the case, for example, as regards the Nordic Swan in Scandinavia and the Blue Angel in Germany.
Dutch. ~~~ Het is als een dansende engel.
And it's really so graceful; it's like a dancing angel.
DutchDenk even terug aan Gods favoriete engel, Lucifer.
If you remember, God's favorite angel was Lucifer.
Dutch♫ Ik ben geen engel, hoop het snel te zijn ♫
♫ I ain't an angel, hope I'll be one soon ♫
Dutch♫ dat hij me door een engel liet redden ♫
DutchMijnheer de Voorzitter, op het graf van de commandant staat: " Hier ligt een man die als een engel was: volg hem langzaam.
Mr President, the writing on Commander Massoud's tombstone reads: " Here lies a man who was like an angel: let him guide you.
DutchJe hebt een rare engel uitgezocht.
DutchHij had de stem van een engel
DutchSally, baby, engel, prinses.
DutchDe favoriete engel van God.
DutchLucia engel, Oké, 'ik'.
Dutchde reddende engel
DutchWees mijn engel...