"elk" vertalen - Engels

NL

"elk" in het Engels

EN
EN
EN
EN

"elk" in het Nederlands

NL
NL

elk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
En dat betekent dat elk medium... ~~~ vlak naast elk ander medium ligt.
And that means that every medium is right next door to every other medium.
Elk plantvirus, elk insectvirus, elk mariene virus.
Every plant virus, every insect virus, every marine virus.
Voor elk probleem en voor elk land is er een andere oplossing.
For every problem, in every country, there are different solutions.
Elk verband tussen de af te leggen afstand en de vluchtprijs is zoek.
There is no link whatsoever between the distance to be covered and the fare.
Maar omdat het buigzaam is, kan het op elk mogelijk oppervlak.
But because it's flexible, it can be on any surface whatsoever.
Aan het gemeenschappelijk standpunt ontbrak elke visie, het was een samenraapsel met voor elk wat wils.
The common position lacked any vision whatsoever; it was a pick-and-mix with something for everyone.
EN

elk {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. dierkunde
You know, coyote in Central Park, a whale in the Gowanus Canal, elk in Westchester County.
Je weet wel, coyote in Central Park, een walvis in Gowanus Canal, een eland in Westchester County.
25 % of elk have to be condemned and in the worst hit areas more or less all roedeer.
Van de elanden moet 25 % worden afgekeurd en van de reeën vrijwel alle, in de ergst getroffen gebieden.
Do the requirements relating to hunting, for example of elk, also cover the treatment of meat for own consumption?
Omvatten de eisen die in de regelgeving worden gesteld aan de jacht op bijvoorbeeld elanden eveneens de behandeling van vlees voor eigen gebruik?

Voorbeeldzinnen voor "elk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchUiteraard houdt elk nieuw technologisch product of proces mogelijke risico's in.
Yes, there are always potential risks in any new technology product or process.
DutchIk ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
Whatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
DutchElk neuron is via synapsen met tot 10.000 andere neuronen in je brein verbonden.
Each neuron is connected via synapses to up to 10,000 other neurons in your brain.
DutchZe kregen elk één van drie mogelijke beschrijvingen van deze hypothetische crisis.
They were each then given one of three descriptions of this hypothetical crisis.
DutchEen potentiële tijdbom eronder vormt in elk geval artikel 23 van de Basic Law.
Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.
DutchEn we hebben sinds 1982 elk jaar meer dan één nieuw type vliegtuig ontwikkeld.
And we have developed more than one new type of airplane every year since 1982.
DutchKanker is een ziekte die elk jaar miljoenen mensen over de hele wereld treft.
Cancer is a disease that affects millions of people around the world every year.
DutchDat betekent dat in elk land de onenigheid niet over schade en billijkheid gaat.
Which shows that within any country, the disagreement isn't over harm and fairness.
DutchElk van die veranderingen waren specifiek voor de vaardigheid of het vermogen.
And each one of them changes in ways that are specific to the skill or ability.
DutchElk nummer heeft een apart thema; dit hier gaat over de toekomst van intelligentie.
Each one has a particular theme, like this one is on the future of intelligence.
DutchEn elk van deze lijkt op een waterstofbom; eigenlijk zijn de gevolgen nog erger.
And each of these looks like a hydrogen bomb; actually, the effects are even worse.
DutchIn elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
At least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
DutchIk ga ervan uit dat de Commissie in elk geval naar de beroepsinstantie zal gaan.
I am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
DutchWij zullen in elk directoraat-generaal een beheers- en controlesysteem opzetten.
We are going to create a management and control system in every Directorate-General.
DutchDe mix van energiebronnen moet in de toekomst elk jaar op de rekening te zien zijn.
In future the mix of energy sources will have to appear on the bill every year.
DutchWat wij in Europa in elk geval niet kunnen gebruiken is het Zweedse sociale model.
What we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.
Dutch~~~ "Mijn printer print een leeg vel na elk document."
How may I abuse you?" "My printer prints a blank page after every document."
DutchWe beschouwden shows uit de Nielsen top-20 elk jaar, 50 jaar lang -- duizend shows.
We surveyed the top-20 Nielsen shows every year for 50 years -- a thousand shows.
DutchWe gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
DutchMaar in elk geval moeten de dierproeven stopgezet worden - en wel onmiddellijk!
But whatever it is, animal experiments in the cosmetics sector must stop - and now!