"dus kan ik" vertalen - Engels

NL

"dus kan ik" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "dus kan ik" in de context.

Vergelijkbare vertalingen voor "dus kan ik" in Engels

dus bijwoord
kan zelfstandig naamwoord
kunnen werkwoord
ik zelfstandig naamwoord
English
ik voornaamwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "dus kan ik" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchNiemand heeft die al geteld en dus kan ik niet zeggen hoeveel er zijn.
No-one has ever counted them and I cannot therefore tell you how many there are.
DutchIk heb op dit moment hierover geen informatie, dus kan ik hier niet op ingaan.
I have no information at this point so I cannot discuss them.
DutchIk ben Pantalone, ik sta erom bekend dat ik geen rooie cent bezit, dus kan ik niet Europa afreizen.
I am Pantalone, I am poor, I have no money, and so I cannot move throughout Europe.
DutchKersen zijn ook mijn favoriete fruitsoort en dus kan ik nu met een gerust hart gaan slapen.
Cherries are my favourite fruit also, so I can sleep more easily.
DutchIk heb niets ontvangen, en dus kan ik u nu geen concreet antwoord geven.
Nothing else has come to my attention; consequently, I have no specific answer to give you at this moment in time.
DutchMijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik heb maar twee minuten spreektijd, dus kan ik maar een paar punten noemen.
Mr President, ladies and gentlemen, in the brief two minutes available to me, I shall have to focus on only a few points.
DutchMisschien wil ik ook weten hoe geconcentreerd ik ben, dus kan ik mijn concentratieniveau op de printplaat aan de andere kant zien.
I may also be interested in knowing how focused I am, so I can put my level of attention into the circuit board on the other side.
DutchDus kan ik ze nog niet noemen.
DutchDus kan ik mijn favoriete dingen laten zien. ~~~ Begin bij de grote dingen, enz.
So it's a homeless pigeon now and it's going to have to find another place to live, and that allows me to go through my catalog of favorite things, and we start with the tall ones and so on.
DutchIk erken evenwel dat dit niet de meest fundamentele elementen van het voorstel zijn, dus kan ik de amendementen 3, 5, 11 en 12 overnemen.
However, I acknowledge that they are not the most fundamental elements of the proposal, so I can accept Amendments Nos 3, 5, 11 and 12.
DutchIk zie geen bezwaar en dus kan ik laten stemmen over dit amendement en tegelijk over heel de ontwerpresolutie waar geen amendementen op zijn ingediend.
I do not see any, so I can put it to the vote, together with the entire motion for a resolution, for which we have no amendments.
DutchOns rest nog een maand voor de omzetting in de nationale wetgeving en dus kan ik, mijnheer Bouwman, de lidstaten niet voor het Hof dagen.
So here we are, one month before the adoption of the legislation, which means, Mr Bouwman, that I do not have any facility to take the Member States to court.
DutchEn natuurlijk zitten alle gegevens erin, dus kan ik gaan draaien, ik kan kijken vanuit verschillende invalshoeken, en ik kan zien dat deze vrouw een probleem had.
And of course all the data is inside, so I can start rotating, I can look at it from different angles, and I can see that this woman had a problem.
DutchEn ik ben hier niet zo goed in, dus kan ik beter een computerspel gaan spelen of gaan sporten, of zoiets, want het is duidelijk dat ik hier niet thuishoor.
And I'm not very good at this, so I guess I'd better go play video games or get into sports, or something like that, because I obviously don't belong here.

Andere woorden

Dutch
  • dus kan ik

In het Nederlands-Duits woordenboek zul je meer vertalingen vinden.