"dosering" vertalen - Engels

NL

"dosering" in het Engels

EN

NL dosering
volume_up
{de}

dosering
volume_up
dosage {znw.}
Ook de hoeveelheid was en de mate van bevuiling zijn van invloed op de dosering.
The amount of laundry and how soiled it is also affects dosage.
De consument moet duidelijk geïnformeerd worden over de dosering en het gebruik van het product.
Consumers must have access to clear instructions on the dosage and use of the product.
Ten tweede wordt de dosering bemoeilijkt door het toenemende aanbod van compacte wasmiddelen.
Another factor that makes the problem of correct dosage harder is the growing market in concentrates.

Voorbeeldzinnen voor "dosering" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchTen eerste is de hardheid van het water van invloed op de dosering.
Firstly, how much to use depends on the hardness of the water.
DutchIk denk dan uiteraard aan de dosering van het product, maar ook aan de voorschriften over de namen.
Obviously that includes dosages, but also provisions on names.
DutchIk wil echter dat er een maximale dosering komt, jawel, dat is wat ik wil!
I do wish, however, to see the introduction of a maximum dose - yes, a maximum dose is something I do want to see.
DutchDe dosering van compacte wasmiddelen is moeilijker als je gewoonlijk gewend bent grotere hoeveelheden te gebruiken.
It is more difficult to decide on dosages for concentrates if you are used to using greater amounts.
DutchDe ingrediënten van deze drugs variëren immers voortdurend zowel wat uitgangsstoffen als wat dosering betreft.
That is to say, the mixture of substances varies constantly, in terms both of precursors and the strength of the dose.
DutchVoor de dosering en dus het optimale gebruik door de consument steunt het Parlement het systeem van veilige maximale hoeveelheden in combinatie met de referentiedosis voor een doelgroep.
As far as doses, and hence optimum consumer care, are concerned, Parliament welcomes the system of maximum safe doses combined with the reference quantities per head of population.
DutchWij horen ook de woorden coördinatie, harmonisering, cohesie; wij horen over dosering, nooit over dwingende regels of gedetailleerde normen die iedereen in zijn vrijheid zouden beperken.
We are also being told of coordination, harmonisation and cohesion; even striking a balance is mentioned, never constrictive regulations and detailed laws which would restrict everyone's freedom.