"doos" vertalen - Engels

NL

"doos" in het Engels

NL doos
volume_up
{de}

doos (ook: zak, vat, korf, slof)
volume_up
box {znw.}
Modernisme betekent: witte doos. ~~~ Het is een perfecte witte doos.
Modernism means white box, and it's a perfect white box.
Zij willen niet dat we het risico nemen dat we een doos van Pandora openen.
Stakeholders do not want us to take the risk of opening a Pandora’ s box.
Verteller: Deze centrale doos houdt het hele systeem bijeen.
(Narrator: And this central box connects the whole system together.
doos (ook: zak, vat, mand, korf)
U herinnert zich vast nog wel de lobby en de discussie over bloempotten, CD-doosjes, mascarahouders en make-uppotjes.
I am sure you remember vividly the lobby and the debate on flower pots, CD cases, mascara containers and make-up pots.
doos (ook: kruik, zak, vat, korf)
volume_up
jug {znw.}
doos (ook: zak, vat, korf, bak)
volume_up
vessel {znw.}
Het Europees pact mag inderdaad geen lege doos zijn maar nog veel minder een neoliberaal receptenboek.
Certainly the European Pact must not be an empty vessel, but nor must it be a neo-liberal recipe book.
Bovendien lijkt het voorstel om schepen die niet met een zwarte doos zijn uitgerust automatisch te verbieden mij allesbehalve praktisch.
We also believe that the proposal to automatically ban a vessel for not having a black box is not practical.

Voorbeeldzinnen voor "doos" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWij zijn hier in het Parlement voor extra geld en niet voor een sigaar uit eigen doos.
We are here in Parliament to ask for extra funding, and not for one of our own cigars.
DutchDus daar is het, 50 jaar later, in die doos. ~~~ Soort van schijndood.
So there it is, 50 years later, sitting there -- sort of suspended animation.
DutchAls dit onderscheid niet wordt gerespecteerd, wordt mijns inziens de doos van Pandora geopend.
If we do not observe this principle, then I fear that there will be no hope for us.
DutchAlle treinen moeten bovendien met een zwarte doos uitgerust zijn, zoals het geval is bij vliegtuigen.
All trains must, furthermore, be provided with black boxes similar to those on aircraft.
DutchIk keek er gewoon naar, en ik zeg je, zo'n doos is een prachtig ding.
And I'm telling you ... (Laughter) It's a beautiful thing.
DutchSchepen zijn nu gedwongen een transponder en een reisdatarecorder, de zogenaamde zwarte doos, te gebruiken.
Ships are required to use a transponder and voyage data recorders or so-called black boxes.
DutchIk kan de zwarte doos als voorbeeld nemen van een veiligheidsmaatregel waar ik volledig mee instem.
For instance, installing black boxes on trains is another safety measure that I completely endorse.
DutchHij opent de doos, en er zit een parelsnoer in.
Opens it up and there's a pearl necklace inside.
DutchDat zou de richtlijn tot een lege doos maken.
That would make the directive an empty shell.
DutchDie doos is niet open en hij gaat niet open.
It has not been opened and remains closed.
DutchWij hadden het reeds over een zwarte doos.
DutchWant dat zou werkelijk een sigaar uit de eigen doos van de armste landen zijn en dat is de verkeerde soort solidariteit.
The fact is that that really would be funding the poorest countries from their own pocket, and that is the wrong type of solidarity.
DutchZe maken er een lege doos van.
DutchAls niet meer geld wordt uitgetrokken dan al beschikbaar is, is het hele initiatief een lege doos met een mooie strik eromheen.
If no additional funds are being set aside for this than are already available, then the whole initiative is nothing but an empty shell.
DutchAlgemener gesteld: beide partijen moeten er in de definitieve overeenkomst voor zorgen dat de democratische clausule geen lege doos blijft.
More generally, it is important that both parties ensure that democracy has an actual operational role in the final agreement.
DutchIk denk dat het budgettair aanvaardbaar kan zijn om de leden een kartonnen doos te geven waarin wij het papier voor recyclagedoeleinden kunnen stockeren.
Surely, the budget could stretch to a few cardboard boxes for the Members where we can stock paper for recycling purposes.
Dutch. ~~~ En terwijl ik het mangrove moeras aan het modelleren was, zat ik bij mezelf te denken: "Hoe zet je hier een doos omheen?"
I was there because I was actually modeling the mangrove portion for a carbon credit program, under the U.N. Kyoto Protocol system.
DutchDie doos blijft dicht.
DutchWat zit er in jouw doos?
DutchMaterialisme draait allemaal om kopen -- kopen, kopen, kopen, koop alles wat je kunt, stop het allemaal in een doos, ga er op zitten en verkwist wat er overblijft.
Materialism is all about getting -- get, get, get, get all you can, can all you get, sit on the can and spoil the rest.