"digitaal" vertalen - Engels

NL

"digitaal" in het Engels

EN

NL digitaal
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

digitaal (ook: digitale)
En daarmee creëren we een fotorealistisch digitaal persoon.
And these we're actually going to use to create a photo-real digital character.
Dit volgt uit het feit dat die nieuwe technologieën vaak digitaal zijn.
And this is a consequence of the fact that these new technologies tend to be digital.
Dus wat we hierna gaan zien, is een volledig fotorealistisch digitaal gezicht.
So what you're going to see now, after this, is a completely photo-real digital face.

Voorbeeldzinnen voor "digitaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe willen dingen die zich vastnestelen, die je kan stapelen, en we willen ze digitaal.
So we want things that nest, we want things that stack, and we want it digitized.
DutchDoor vingerafdrukken digitaal op te slaan en te bewaren wordt de individuele vrijheid bedreigd.
The computer database of fingerprints is an infringement of individual freedom.
DutchJullie werden in ongeveer vier minuten tijd digitaal opgeslagen.
So you have been digitally preserved in about four minutes.
DutchWe konden ze bij de mensen krijgen als ze digitaal waren, maar we wisten niet hoe we ze moeten digitaliseren.
We could get it to people, if they're digitized, but we didn't know how to quite get them digitized.
DutchDe computer past digitaal de tracking aan.
The computer would digitally adjust the tracking.
DutchDit is geen nieuw, digitaal fenomeen.
And this isn't some new phenomenon of our wired world.
DutchKijk, de wereld is veranderd van analoog naar digitaal.
DutchJongenshersenen worden op een totaal nieuwe manier digitaal herbedraad voor verandering, nieuwigheid, roes en constante opwinding.
Boys' brains are being digitally rewired in a totally new way for change, novelty, excitement and constant arousal.
DutchWat hij gedaan heeft, is digitaal de contouren van de bergen veranderen in het verloop van de Dow-Jonesindex.
And what he's done is he's actually reshaped, digitally, all of the contours of the mountains to follow the vicissitudes of the Dow Jones index.
DutchDit is allemaal digitaal gecreëerd.
DutchDe koper zond de administratieve tussenpersoon digitaal wat dollars, en de verkoper verkocht dan de gestolen creditcard-details.
The purchaser would send the administrative officer some dollars digitally, and the vendor would sell the stolen credit card details.
DutchHier is analoog en digitaal.
DutchDit is de technologie die het ons gaat mogelijk maken om de overige talenten van de wereld digitaal te verspreiden.
This is the technology that's going to allow the rest of the world's talents to be shared digitally, thereby launching a whole new cycle of crowd-accelerated innovation.
Dutch. ~~~ De bedoeling ervan is om in vijf jaar tijd 500 werelderfgoedsites digitaal te bewaren.
And we created a project we call the CyArk 500 Challenge -- and that is to digitally preserve 500 World Heritage Sites in five years.
DutchTwee jaar geleden werden we door een van onze partners benaderd voor het digitaal bewaren van een belangrijke erfgoedsite, een UNESCO-erfgoed in Oeganda, de Koninklijke Kasubi Graftombe.
Two years ago, we were approached by a partner of ours to digitally preserve an important heritage site, a UNESCO heritage site in Uganda, the Royal Kasubi Tombs.
DutchDe reden dat deze groepen in staat zijn geweest om samen te werken, is dat hun werk gemakkelijk digitaal kan worden gedeeld - een foto, een muziekbestand, software.
But what's key here is, the reason these groups have been able to connect is because their work output is of the type that can be easily shared digitally -- a picture, a music file, software.
DutchZe willen rechten betalen voor producten en die producten vervolgens digitaal kunnen verspreiden, niet alleen in de rest van de Europese Unie, maar ook naar andere markten.
They want to be able to go and access rights for created products that will allow them to distribute digitally not just across the European Union, but indeed in other major markets as well.
Dutch. ~~~ Als de draden digitaal weggehaald worden, is het alsof hij door de lucht vliegt.
So it's very much like in a Hollywood movie where a guy flies through the air, supported by wires, and then they take the wires away digitally so you're flying through the air.
DutchZe beschikt evenmin over gegevens over de totale hoeveelheid geneesmiddelen die via internet geleverd worden binnen en buiten de Europese Unie, met of zonder digitaal doktersrecept.
Nor does it have figures for the total quantity of medicines supplied through the Internet within the European Union and beyond its borders, with or without an electronic prescription.