"dierlijke" vertalen - Engels

NL

"dierlijke" in het Engels

EN
volume_up
dierlijkheid {de}
volume_up
dierlijk leven {het}
NL

dierlijke {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
dierlijke (ook: dierlijk)
Anderen zullen groeibevorderaars gaan gebruiken, alsmede de minst kostbare dierlijke voeding.
For others it will mean using growth activators and using less costly animal feed.
Als het diervoeder veilig is, voelen de consumenten zich veilig wanneer zij dierlijke producten eten.
If animal feed is safe, then consumers feel safe when eating animal products.
Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Voorbeeldzinnen voor "dierlijke" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe hebben geen dierlijke producten nodig, en zeker géén witbrood of cola.
We don't need animal products, and we certainly don't need white bread or Coke.
DutchDagelijks geven wij onze kinderen antibiotica in rundvlees en andere dierlijke eiwitten.
We are feeding our kids antibiotics in beef and other animal protein every day.
DutchBetreft: Industriële visserij en het verbod op het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten
Subject: Fishing for industrial purposes and the ban on processed animal protein
DutchHet gaat hierbij om de toevoeging van dierlijke vetten en dat is een heel andere zaak.
The fact is that we are dealing here with added animal fat - a quite different matter.
DutchDe plantaardige biomassa, de fytoplankton, de dierlijke plankton, dat is wat de vissen voedt.
The plant biomass, the phytoplankton, the zooplankton, it's what feeds the fish.
DutchWij maken het voedsel meer gezond, wij maken het vlees, de dierlijke producten, meer gezond.
We are making food healthier, we are making meat and animal products healthier.
DutchAfvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
DutchAnderen zullen groeibevorderaars gaan gebruiken, alsmede de minst kostbare dierlijke voeding.
For others it will mean using growth activators and using less costly animal feed.
DutchNu, dat dierlijke brein, maar ook het mijne, gaat die sensorische informatie categoriseren.
Now, the animal mind, and also my mind, puts sensory-based information into categories.
DutchOm die reden is de aanneming van de verordening inzake dierlijke bijproducten zeer welkom.
For this reason the adoption of the animal by-products regulation will be much welcomed.
DutchEen miljard mensen zijn afhankelijk van vis als hun voornaamste bron van dierlijke eiwitten.
A billion people depend on fish for their main source for animal protein.
DutchHet probleem lijkt te schuilen in de aanmaak van dierlijke eiwitten.
The production of animal protein seems to be the basis of the problem.
DutchHet verslag gaat ook over andere dierlijke producten dan vlees, waaronder die uit de aquacultuur.
The report covers animal products other than meat, including aquaculture.
DutchAls het diervoeder veilig is, voelen de consumenten zich veilig wanneer zij dierlijke producten eten.
If animal feed is safe, then consumers feel safe when eating animal products.
DutchZouden we teruggaan naar meer dierlijke vormen van communicatie?
And would we revert back to being more like animals, more primal modes of communication?
DutchKunnen wij dan rechtens aan Europese producenten verbieden om ook dierlijke hormonen te gebruiken?
Can we then legitimately forbid European producers to use animal hormones?
DutchWij vinden dat herkauwers niet met dierlijke eiwitten mogen worden gevoerd.
Our view is that ruminants should not be fed animal protein.
DutchDe gehaltes nemen langzaam maar zeker toe in de aarde, de dierlijke en menselijke voeding.
The percentages are increasing slowly and continually in the earth, in feedingstuffs and in food.
DutchWij weten na de BSE-crisis ook nog eens een keer hoe voorzichtig wij moeten zijn met het dierlijke voedsel.
Since the BSE crisis we have learnt how careful we should be with animal feed.
DutchEn als die nitraat gemeten wordt, hoe is het dan duidelijk of het alleen komt van dierlijke mest?
And if nitrate is measured, how is it determined that it originates from animal manure alone?