"dierenwelzijn" vertalen - Engels

NL

"dierenwelzijn" in het Engels

volume_up
dierenwelzijn {het}
NL

dierenwelzijn {het}

volume_up
dierenwelzijn (ook: dienwelzijn)
Ze onderwerpt de handel daarentegen aan normen voor dierenwelzijn.
On the contrary, it seeks to make trade subject to standards for animal welfare.
De Ierse landbouwers hebben altijd de hoogste normen van dierenwelzijn toegepast.
Irish farmers have always operated the highest standards of animal welfare.
Ten eerste: verbetering van dierenwelzijn is een continu proces.
First, the improvement of animal welfare is a continuous process.

Voorbeeldzinnen voor "dierenwelzijn" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchUw handelsbelangen hebben gewonnen van het dierenwelzijn van mevrouw Bjerregaard.
Your commercial interests have won the day over Mrs Bjerregaard's animal welfare.
DutchIk ben voor dierenwelzijn, en ik kan u verzekeren dat de boeren dat ook zijn.
I am in favour of animal welfare, and let me assure you that farmers are too.
DutchDe Ierse landbouwers hebben altijd de hoogste normen van dierenwelzijn toegepast.
Irish farmers have always operated the highest standards of animal welfare.
DutchIk verwerp het argument dat dierenwelzijn niets met voedselveiligheid te maken heeft.
I reject the argument that animal welfare has nothing to do with food safety.
DutchWij weten allemaal dat dierenwelzijn in de WTO een ongelooflijk moeilijk onderwerp is.
We all know that animal welfare is an incredibly difficult issue in the WTO.
DutchWe kunnen geen dierenwelzijn bevorderen, die ten koste van onze veiligheid gaat.
We cannot promote animal welfare that is at the expense of our safety.
DutchMijns inziens gaat dit verslag over heel veel zaken en niet zozeer over dierenwelzijn.
In my opinion, this draft report addresses many issues and not simply animal welfare.
DutchWij vinden dat kwaliteit ook te maken heeft met dierenwelzijn en milieu.
We also think that quality is animal welfare and concern for the environment.
DutchDierenwelzijn is een wezenlijk onderdeel van die kwaliteit die reikt van boer tot bord.
Animal welfare forms an essential part of this quality which extends from farm to fork.
DutchMinimumnormen voor dierenwelzijn - zoals geformuleerd in amendement 11 - zijn noodzakelijk.
Minimum standards of animal protection – as per Amendment 11 – are necessary.
DutchEr bestaan grote verschillen tussen de EU-lidstaten op het gebied van dierenwelzijn.
There are big differences between the EU Member States when it comes to animal protection.
DutchZe onderwerpt de handel daarentegen aan normen voor dierenwelzijn.
On the contrary, it seeks to make trade subject to standards for animal welfare.
DutchGodzijdank speelt dierenwelzijn inmiddels een belangrijke rol in onze maatschappij.
Thankfully, animal protection now plays a major part in our society.
DutchDe handhaving van onze bestaande wetgeving voor dierenwelzijn is veel te fragmentarisch.
The enforcement of our existing laws on animal welfare is far too patchy.
DutchHet onderwerp van dit verslag is dierenwelzijn en in het bijzonder het vervoer van dieren.
The subject matter of this report is animal welfare and animal transport in particular.
DutchDe Commissie stelt voor met derde landen overeenkomsten over dierenwelzijn te sluiten.
The Commission's proposal is to conclude agreements with third countries on animal welfare.
DutchDat neemt niet weg dat dierenwelzijn uiteraard ook een prioriteit dient te zijn.
However, animal welfare must of course also be a priority.
DutchHet dierenwelzijn heeft echter ook gevolgen voor de concurrentiepositie van de ondernemingen.
Animal welfare also has an impact on farms ' competitiveness, however.
DutchDe Commissie kan uiteindelijk slechts een ondergeschikte rol spelen als het gaat om dierenwelzijn.
The Commission can ultimately only play a subsidiary role in relation to animal welfare.
DutchVeel van de in die chatsessie gestelde vragen hadden te maken met dierenwelzijn.
Many of the questions that were raised in that Internet chat were directed at the issue of animal welfare.