"dieren" vertalen - Engels

NL

"dieren" in het Engels

EN
EN
EN
NL

dieren {meervoud}

volume_up
1. "rijk"
dieren (ook: dier, beest)
Het onderwerp van dit verslag is dierenwelzijn en in het bijzonder het vervoer van dieren.
The subject matter of this report is animal welfare and animal transport in particular.
Dit zou een stap terug zijn, met nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren.
This would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.
Ook de bescherming van dieren moet in de genoemde overeenkomsten worden opgenomen.
Animal welfare provisions must be incorporated in these agreements.

Voorbeeldzinnen voor "dieren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJe kan de rivier niet 's nachts oversteken met al die dieren die je rauw lusten.
You can't cross the river at night with all those animals that can eat you raw
DutchVaccinatie had de vernietiging van miljoenen, gezonde dieren kunnen voorkomen.
Vaccination could have prevented the destruction of millions of healthy animals.
DutchHun cultuur wordt vernietigd, tegelijk met de dieren waarvan ze afhankelijk zijn.
Their culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
DutchAlleen de eis van een juist gebruik is geen garantie voor het welzijn van dieren.
A mere requirement for correct use does not guarantee the welfare of the animals.
DutchZover ik weet, worden deze dieren normaal gesproken uit de voedselketen verwijderd.
My understanding is that those animals are normally taken out of the food chain.
Dutch. ~~~ ik speel games als dieren, en ik luister naar muziek.
(Video) Boy: ... just mention, I play games like animals, and I listen to music.
DutchWat als biologen alleen dieren konden bestuderen die een "Ooh"-reactie uitlokken?
What if biologists could only study animals that made people go, "Aww." ~~~ Right?
DutchDit is een formulering die voor dieren kan worden gebruikt, maar niet voor de mens.
This is clearly a phrase that should be used in relation to animals, not people.
DutchDaarom is het zonder meer belangrijk hoe wij met dieren omgaan en wat wij ze voeren.
Therefore, how we treat animals and what we feed them on is naturally important.
DutchJa, maar dan zonder die mishandelde dieren... of dronken clowns met hepatitus.
Yeah, but without those tortured animals... or drunken clowns that have hepatitis.
DutchHet betreft verontreiniging die de mensen en dieren in Noord-Rusland bedreigt.
This concerns pollutants which threaten humans and animals in northern Russia.
DutchDaarnaast hebben wij de dieren gekregen om te gebruiken voor ons dagelijks voedsel.
In addition, we have been given animals to use for our daily nutritional needs.
DutchHoe wij onze dieren behandelen zegt veel over hoe ontwikkeld onze beschaving is.
How we treat our animals says a lot about how developed our civilisation is.
DutchHet is een weinig bekend feit dat de meeste dieren in onze oceanen licht maken.
So it's a little-appreciated fact that most of the animals in our ocean make light.
DutchIk sluit me tevens aan bij de vorige spreker die het over het vervoer van dieren had.
I would also like to support the last speaker who talked about animal transport.
DutchDe dieren raken gestresst, soms zo erg dat zij tijdens het transport sterven.
This puts the animals under stress, sometimes so much so that they die in transit.
DutchNaar schatting 200 miljoen nuttige dieren worden jaarlijks door de EU vervoerd.
It is estimated that around 200 million livestock are moved around the EU every year.
DutchDieren moeten altijd worden geslacht vlakbij de plaats waar ze zijn gefokt.
Animals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
DutchDit beestje was al op onze planeet met de eerste dieren -- 500 miljoen jaar.
It's been on this planet since the animals first started -- 500 million years.
DutchDit zou een stap terug zijn, met nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren.
This would be a retrograde step, with dire consequences for animal welfare.