"dier" vertalen - Engels

NL

"dier" in het Engels

EN
EN
EN
NL

dier {onzijdig}

volume_up
dier (ook: dieren, beest)
Een vliegend dier heeft een ander model nodig dan een lopend, klimmend of zwemmend dier.
A flying animal needs a different kind of model from a walking, climbing or swimming animal.
Vangijzerklemmen zijn de wreedste straf die een dier kan aandoen.
Leghold traps are the cruellest punishment that can be administered to an animal.
Diervoeders moeten in de Europese Unie veilig en betrouwbaar zijn voor mens en dier.
Animal feed in the European Union must be safe and reliable for animals and humans.

Voorbeeldzinnen voor "dier" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
DutchRegio's waar mens en dier hebben geleden onder de epidemie van mond- en klauwzeer.
Regions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
DutchHet is een dier dat voor slechts ongeveer 100 miljoen jaar op de Aarde voorkomt.
It is an animal which has been on the Earth for just about 100 million years.
DutchImmers, het gaat om de bescherming van het leven en de gezondheid van mens en dier.
After all, this is about protecting the lives and health of humans and animals.
DutchBijna geen enkel dier op deze planeet kan overleven zonder instemming van de mens.
Virtually no animal on this planet can exist without the agreement of humans.
DutchTenslotte draagt de mens de hele verantwoording voor het dier als schepsel.
The responsibility for animals as living creatures falls exclusively on humans.
Dutch. ~~~ Dit dier is tegen die speer aan het vechten van een soldaat.
I mean, look, this animal is trying to fight back this spear from this soldier.
DutchDe haas zelf, het dier -- niet een kat, geen hond, een haas -- waarom een haas?
The hare itself, the animal -- not a cat, not a dog, a hare -- why a hare?
DutchDiervoeders moeten in de Europese Unie veilig en betrouwbaar zijn voor mens en dier.
Animal feed in the European Union must be safe and reliable for animals and humans.
DutchEen rudimentair dier met een zenuwstelsel, zwemt in zijn jeugd in de oceaan rond.
Rudimentary animal, has a nervous system, swims around in the ocean in its juvenile life.
DutchDe kanker groeit als een rode, grote massa in de achterpoot van dit dier.
The cancer is growing as this red, huge mass in the hind limb of this animal.
Dutch. ~~~ Ze kunnen hindernissen nemen zoals een dier.
Sort of an alternating tripod, and they can negotiate obstacles just like the animal.
DutchDe veterinaire veiligheid wordt bedreigd en dat schaadt de gezondheid van mens en dier.
Veterinary safety is threatened, with animal and human health suffering as a result.
DutchMaar dit is een dier dat al 98% is achteruitgegaan in het merendeel van zijn leefgebied.
But it's an animal that's about 98 percent in decline throughout most of its range.
DutchBovendien geloof ik dat ieder met olie besmeurd dier een tweede kans op leven verdient.
And in addition, I believe that every oiled animal deserves a second chance at life.
DutchWe zouden veel weten over grote charismatische dieren, en weinig over enig ander dier.
We'd know a whole lot about charismatic megafauna, and not very much about much else.
DutchIn werkelijkheid gaat het echter om een groot probleem voor de gezondheid van mens en dier.
Yet the reality is that this is a critical public health and animal health issue.
DutchDe wind kan draaien, maar het dier zal altijd zijn neus in de wind houden.
The wind may turn, but the animal will turn always its nose into the wind.
DutchDe kwestie van de vervoedering van dier-, vlees- en beendermeel is duidelijk geregeld.
The question of feeding animal, meat and bone meals is clearly regulated.
DutchWe zetten ons in voor de veiligheid van de consument en het welzijn van het dier.
We are committed to the safety of the public and to animal welfare.