"conto" vertalen - Engels

NL

"conto" in het Engels

EN
NL

conto {het}

volume_up
De sterfte kan voor een deel op het conto van deze factoren worden geschreven, maar ze volstaan niet om de volle omvang van het probleem te verklaren.
While these may sometimes carry some of the responsibility, however, they are far from accounting for the full scale of the disaster.
Het moet in het belang van de klant, de belegger en de onderneming zelf zijn dat betrouwbaarheid op het conto van de onderneming kan worden geschreven.
It must be in the interests of the consumer, the investor and the company itself that reliance can be placed on the company's accounts.
Het jaarverslag over 1999 komt echter op conto van de huidige Commissie en, helaas, het jaarverslag somt een reeks tekortkomingen in de rekeningen van de Commissie op.
However, the present Commission has to answer for the 1999 annual report and, unfortunately, it lists a whole series of shortcomings in the Commission's accounts.

Voorbeeldzinnen voor "conto" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDan kunt u een groot novum op uw conto schrijven als Raadsvoorzitter.
You would then be able to count a complete novelty amongst the successes of your Presidency.
DutchDat is een tragische ontwikkeling, die vooral op het conto is te schrijven van de heer Loekasjenko.
This is a tragedy, responsibility for which lies principally at Mr Lukashenko's door.
DutchDe initiatieven die toentertijd zijn ondernomen kunnen op haar conto worden bijgeschreven.
It is to her credit that she took those initiatives at that time.
DutchDat succes mag op het conto van u, Taoiseach, en uw medewerkers worden bijgeschreven.
It was a success for you, Taoiseach, and for your team.
DutchVoorts kunnen we op ons conto schrijven dat we het oorspronkelijke voorstel hebben bijgesnoeid om het doelgerichter te maken.
We can also claim credit for slimming down the original proposal and giving it more focus.
DutchDe wederzijdse etnische wreedheden worden altijd op het conto van de ene partij geschreven en nooit ook op dat van de andere.
The reciprocal ethnic atrocities are always attributed to just one side and not to the others.
DutchMet name het Parlement - en ik wil dat niet alleen op het conto van mijn eigen fractie schrijven - heeft aangedrongen op de Conventie.
It was Parliament – I do not want to claim credit solely for our own group – that called for the Convention.
DutchDat succes komt op het conto van ons Parlement!
DutchOp 26 juni zullen wij hopelijk ook de financiële vooruitzichten voor het buitenlands beleid op het conto van Oostenrijk kunnen schrijven.
On 26 July we shall hopefully be able to add the foreign policy Financial Perspective to Austria’ s achievements.
DutchVandaag is die lijn verdwenen, uitgewist door een historische uitbreiding die deze Commissie met recht op haar conto mag schrijven.
Today that line is gone, wiped away by an historic enlargement that this Commission has every right to take credit for.
DutchDat er nu een geslaagd resultaat ligt, mag grotendeels op het conto van mijn collega's de heren Solana en De Hoop Scheffer worden geschreven.
My colleagues Mr Solana and Mr de Hoop Scheffer deserve a great deal of credit for securing a successful outcome.
DutchDat we deze zeer korte termijn hebben kunnen aanhouden, valt ook op het conto te schrijven van uw rapporteur, die ik daarvoor wil bedanken.
It is also your rapporteur, whom I should like to thank, who has made it possible to respect this very tight deadline.
DutchZe keuren in Brussel een Europese maatregel goed en als deze in goede aarde valt, wordt die direct op het conto van de eigen regering geschreven.
In Brussels they approve a European measure, which, if it is popular, is immediately credited to the government’ s initiative.
DutchDe sterfte kan voor een deel op het conto van deze factoren worden geschreven, maar ze volstaan niet om de volle omvang van het probleem te verklaren.
While these may sometimes carry some of the responsibility, however, they are far from accounting for the full scale of the disaster.
DutchHet moet in het belang van de klant, de belegger en de onderneming zelf zijn dat betrouwbaarheid op het conto van de onderneming kan worden geschreven.
It must be in the interests of the consumer, the investor and the company itself that reliance can be placed on the company's accounts.
DutchVan de groei van de wereldbevolking die tot 2020 2,5 miljard mensen zal bedragen, zal bijna 90 procent op het conto van de ontwikkelingslanden komen.
Global population growth of 2.5 billion people by 2020 means that almost 90 % of this increase will take place in the developing countries.
DutchEen andere primeur die ik nu op mijn conto kan schrijven, is dat ik aan de thee heb gezeten met enkele van de grootste drugsdealers en drugsproducenten ter wereld.
Another first that I now count is the fact that I was sitting having tea with some of the biggest drug dealers and drug producers in the world.
DutchOm te voorkomen dat er met twee maten wordt gemeten - - en dit kunnen we op het conto van het Parlement schrijven - - geldt deze steun de komende periode voor alle lidstaten.
To avoid double standards – and that is one of Parliament’ s successes – in the coming period this support will apply for all Member States.
DutchHet jaarverslag over 1999 komt echter op conto van de huidige Commissie en, helaas, het jaarverslag somt een reeks tekortkomingen in de rekeningen van de Commissie op.
However, the present Commission has to answer for the 1999 annual report and, unfortunately, it lists a whole series of shortcomings in the Commission's accounts.
Dutchu201CSoort zoekt soortu201D is hier van toepassing, evenals het feit dat de grote westerse landen evenveel of misschien wel meer onderdrukkende oorlogen op hun conto hebben als Rusland!
It is true that ‘ birds of a feather stick together’ and that the major Western states have as many and more wars of oppression to their name as Russia.