"constellatie" vertalen - Engels

NL

"constellatie" in het Engels

NL

constellatie {de}

volume_up
1. algemeen
Ik bezit wat bos in het Verenigd Koninkrijk dat binnen de huidige economische constellatie financieel nauwelijks rendabel is.
I own some woods in the United Kingdom, the economics of which in the present state of the economy are quite hopeless.
Ondanks de veranderingen in de politieke constellatie - - de toetreding van de Baltische staten tot de EU - - blijven de energienetten van die staten nog steeds aan het Russische net gekoppeld.
Despite political developments, with the Baltic States ' accession to the EU, those countries ' energy systems still form part of the Russian energy system.
2. sterrenkunde
constellatie (ook: sterrenbeeld)
Deze ongrondwettelijke situatie vloeit rechtstreeks voort uit de aard van 's lands politieke constellatie.
This unconstitutional situation issues directly from the nature of the country's political constellation.
En wederom in zijn wijsheid heeft de Europese Raad een wat ik graag een " constellatie van satellieten " noem, opgezet.
Again in its wisdom, the European Council has set up what I like to call a 'constellation of satellites '.

Voorbeeldzinnen voor "constellatie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat heeft iets te maken met de algehele politieke constellatie in het Midden-Oosten.
This is partly to do with the overall political environment in the Middle East.
DutchDe constellatie waarin we ons hier bevinden, is nu eenmaal een andere.
We are in a different situation, which is political in nature.
DutchIk denk dat de Veiligheidsraad in zijn huidige constellatie de beperkingen van de Verenigde Naties aantoont.
I feel that the Security Council is currently demonstrating the limits of the United Nations.
DutchDeze ongrondwettelijke situatie vloeit rechtstreeks voort uit de aard van 's lands politieke constellatie.
This unconstitutional situation issues directly from the nature of the country's political constellation.
DutchDeze constellatie was niet echt levensvatbaar.
This situation has proved highly problematical in practice.
DutchIn Kirgizstan is de nieuwe politieke constellatie even pro-Russisch als de vorige, of zelfs nog pro-Russischer.
In Kyrgyzstan, however, the new political set-up is just as pro-Russian as its predecessor, if not more so.
DutchEn wederom in zijn wijsheid heeft de Europese Raad een wat ik graag een " constellatie van satellieten " noem, opgezet.
Again in its wisdom, the European Council has set up what I like to call a 'constellation of satellites '.
DutchIk bezit wat bos in het Verenigd Koninkrijk dat binnen de huidige economische constellatie financieel nauwelijks rendabel is.
I own some woods in the United Kingdom, the economics of which in the present state of the economy are quite hopeless.
DutchNa de uitschakeling van de Iraakse dictator hadden wij allemaal onze hoop gevestigd op een vreedzame nieuwe constellatie in het Midden-Oosten.
After the removal of the Iraqi dictator, we had all hoped for a new and peaceful order in the Middle East.
DutchZoals ik vandaag met collega Lechner uitvoerig heb besproken, mogen we in de discussie over deze politieke constellatie geen misverstand laten bestaan.
As Mr Lechner and I specifically discussed today, this political correlation needs to be clearly discussed here.
Dutch-- Ik ben altijd van mening geweest dat de toetreding van Turkije tot de EU niet haalbaar is binnen de huidige constellatie van de Europese eenwording.
   – I have always felt that Turkey’ s entry into the EU could not be considered within the present context of European integration.
DutchWij moeten echter tevens beseffen dat een dergelijke constellatie zich op den duur niet kan handhaven als er gebieden zijn met kwalitatief verschillende vormen van veiligheid.
However, we must also realise that this picture cannot exist indefinitely in areas where there are varying degrees of security.
DutchHet comité heeft onderkend dat het Commissievoorstel binnen de huidige constellatie - - dat wil zeggen het unanimiteitsbeginsel - - het beste perspectief biedt.
The committee has acknowledged that in the current environment – i. e. the rule of unanimity – the Commission’ s proposal is the best way forward.
DutchOndanks de veranderingen in de politieke constellatie - - de toetreding van de Baltische staten tot de EU - - blijven de energienetten van die staten nog steeds aan het Russische net gekoppeld.
Despite political developments, with the Baltic States ' accession to the EU, those countries ' energy systems still form part of the Russian energy system.