"CAO" vertalen - Engels

NL

"CAO" in het Engels

volume_up
CAO {de} [afkorting]

NL CAO
volume_up
{de} [afkorting]

1. "Collectieve Arbeidsovereenkomst"

Voorbeeldzinnen voor "CAO" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe nodige flexibiliteit wordt ook nog door de CAO-onderhandelingen gegarandeerd.
The necessary flexibility is further safeguarded through wage negotiations.
DutchDat is te vergelijken met datgene wat voor zeevarenden via een CAO voorzien is.
This is comparable to that provided by a collective agreement for seafarers.
DutchHierbij doelen wij in het bijzonder op de naleving van een aantal CAO's.
In particular this involves respecting a number of collective agreements.
DutchNieuwe CAO's worden afgesloten op basis van de bestaande CAO's.
Collective agreements are drawn up on the basis of the existing collective agreements.
DutchDe heer McCreevy bepleit dat er 25 verschillende CAO's in de afzonderlijke lidstaten komen.
Mr McCreevy recommends that there should be 25 different collective agreements: one for each country.
DutchEr wordt gepleit voor de invoering van een bij cao vastgelegd minimumloon op Europees niveau.
It calls, amongst other things, for the introduction of an agreement-based basic wage at European level.
DutchEr wordt gerommeld met werktijden, er wordt gerommeld met CAO's, er wordt gerommeld met heel veel.
Working hours are being fiddled, and so are collective labour agreements as well as many other things.
DutchDe euro zal deze trend verder versterken en de CAO-onderhandelingen op Europese schaal bevorderen.
The euro is going to give fillip to this and there will be more collective bargaining on a European basis.
DutchAfwijkingen kunnen maar alleen bij CAO of na consultatie van de sociale partners.
Exemptions are only possible under a collective labour agreement or following consultation involving both sides of industry.
DutchAls dit geen vraagtekens zijn bij het Zweedse CAO-model, dan weet ik niet wat het dan wel zijn.
If that is not bringing the Swedish collective agreement model into question, then I do not know what, in fact, is.
DutchDe arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn voor zowel tijdelijke als vaste krachten vastgelegd in CAO's.
Terms and conditions of employment are regulated by collective agreements for both permanent and temporary employees.
DutchOok eventuele uitbreidingen van de 48-urige werkweek zouden via nationale regels en CAO's moeten worden geregeld.
Decisions on possible extensions of the 48-hour week, too, are a matter for them and for collective agreements.
DutchCAO's en arbeidswetgeving zullen door de afzonderlijke landen en de afzonderlijke vakbewegingen worden bepaald.
Agreements and labour legislation will be decided on by individual countries and individual trade union movements.
DutchDat is zoals bij CAO-onderhandelingen.
DutchEr wordt bijvoorbeeld totaal geen melding gemaakt van de mogelijkheid om de naleving van de CAO's in de lidstaten te eisen.
For example, the right to demand on a national basis that collective agreements be adhered to has been completely disregarded.
DutchVraagstukken inzake collectieve onderhandelingen en CAO's vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de lidstaten.
Questions concerning collective bargaining or collective agreements are a matter for the Member States themselves and not for anyone else.
DutchDe detacheringsrichtlijn blijft lagelonenlanden het recht geven onze lonen en het Deense CAO-model te ondermijnen.
The Posting Directive continues to give low-wage countries the right to undermine our own wages and the Danish model of collective bargaining.
DutchWij moeten er rekening mee houden dat er grote verschillen zijn tussen lidstaten wat betreft de cao's en het sociaal overleg.
We must take account of the fact that there are differences between collective agreements and wage agreement systems in the Member States.
DutchDe overgangsregels in Denemarken dienen als bescherming tegen uitbuiting en garanderen de werknemers een CAO-loon.
The transitional rules in Denmark serve as protection against exploitation and ensure that workers receive the wages provided for by collective agreements.
DutchVolgens een andere statistiek worden slechts in zo'n 20 % van de CAO's de kwesties behandeld die betrekking hebben op de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
According to other statistics, only 20 % of contracts deal with the problem of inequality between women and men.