NL

buis {de}

volume_up
1. algemeen
Ik zou iets meer donkerheid kunnen krijgen in de buis, maar alleen ten koste van de rest.
But I could get a bit darker in the tube, but everything else would suffer.
(Muziek) Kijk hier eens naar, alleen naar de buis, het is zo briljant.
(Music) If you look at this, just the tube, it is quite bright.
En ze gaan heen en weer tussen het nest en de arena, via deze buis.
And they go back and forth between this hive and the arena, via this tube.
buis (ook: leiding)
buis (ook: fistel)
Vanwege het economisch belang is nog steeds tweerichtingsverkeer met vrachtauto's over drukke wegen door één buis toegestaan.
Meanwhile, economic interests mean that two-way lorry traffic across busy roads in one tunnel pipe is still permitted.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
De buitenkant is gemaakt van verhitte polyethylene buizen, in plaats van verhitte platen.
Outer socket made by using heated high-density polyethylene pipes, rather than using heated sheets.
2. spreektaal
buis
volume_up
TV {znw.} (abbreviation for television)
Weldra zal mijn Buis in alle huiskamers staan... en krijg ik kredietkaartnummers... pincodes... seksuele fantasieën... en leugentjes om bestwil.
Soon my little Box will be on countless TV's around the world...... feeding me credit-card numbers...... bank codes...... sexual fantasies...... and little white lies.
buis
volume_up
telly {znw.} [Br. Eng.] [spreek.]
Je lege magen op de buis, en nu zijn jullie het waarvoor ik vecht.
Your empty bellies on the telly and now it's you that I'm fighting for.

Voorbeeldzinnen voor "buis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchRegionaal nieuws, Edward Nygma's 3D-Buis... heeft een rage ontketend in Gotham.
In local news, Edward Nygma's 3- D Box...... has become the rage of Gotham.
DutchIk zou iets meer donkerheid kunnen krijgen in de buis, maar alleen ten koste van de rest.
But I could get a bit darker in the tube, but everything else would suffer.
DutchEn ze gaan heen en weer tussen het nest en de arena, via deze buis.
And they go back and forth between this hive and the arena, via this tube.
DutchMijn Nieuwe Verbeterde Buis biedt interactieve, holografische fantasieën.
My New Improved Box offers fully-interactive holographic fantasies.
DutchHij heeft de Britten misleid; en ze zien het live op de buis.
He has misled the British people and they see it live on their television screens.
DutchJe lege magen op de buis, en nu zijn jullie het waarvoor ik vecht.
Your empty bellies on the telly and now it's you that I'm fighting for.
Dutch(Muziek) Kijk hier eens naar, alleen naar de buis, het is zo briljant.
(Music) If you look at this, just the tube, it is quite bright.
DutchDe Buis in elk Amerikaans huis... en vervolgens in heel de wereld!
The Box in every home in America...... and one day, the world!
DutchVorig jaar was er een reëel risico dat het WK voetbal niet in al onze landen gratis op de buis zou komen.
There was a real risk that last year's World Cup would not be freely available in all our countries.
DutchDat is een ingenieur die staart naar buis 36, die probeert te achterhalen waarom het geheugen niet in focus is.
That's an engineer gazing at tube number 36, trying to figure out why the memory's not in focus.
DutchHier probeert ze een stuk vlees uit een buis te krijgen.
Here, she's trying to get a piece of meat out of a tube.
DutchVanavond is de chic van Gotham samengekomen voor Edward Nygma's... onthullingsgala van zijn Nieuwe Verbeterde Buis.
Tonight all of Gotham society has turned out for Edward Nygma's...... gala unveiling of his New Improved Box.
DutchDeze vis heet de "stralende buisschouder" omdat hij een buis in zijn schouder heeft waaruit licht kan spuiten.
This fish is called the shining tubeshoulder because it actually has a tube on its shoulder that can squirt out light.
DutchBijna iedereen heeft een Nygma Tech Buis.
There is hardly a home without the Nygma Tech Box.
DutchOf, niet toevallig, zoals deze buis.
Or, not so coincidentally, like a tube like this.
DutchHij moest het geheugen focussen - lijkt oké dus hij moest elke buis focussen alleen om het geheugen werkend te krijgen.
DutchEn wat heel belangrijk is, is deze buis.
DutchVanwege het economisch belang is nog steeds tweerichtingsverkeer met vrachtauto's over drukke wegen door één buis toegestaan.
Meanwhile, economic interests mean that two-way lorry traffic across busy roads in one tunnel pipe is still permitted.
DutchHij is niet gemaakt met een omvangrijke buis, maar van een dunne laag halfgeleidend materiaal dat dienst doet als de gammadetector.
It's made not of a bulky tube, but of a thin layer of a semiconductor material that serves as the gamma detector.
DutchNu ben ik twee weken geleden gebeld door de dienst van het Parlement dat vóór deze vergaderperiode RTL4 weer op onze buis zou zijn.
Two weeks ago, I received a call from Parliament to tell me that it would be available again in time for this sitting.