"brutaal" vertalen - Engels

NL

"brutaal" in het Engels

NL brutaal
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

brutaal (ook: gewaagd, waaghalzerig, gedurfd, stout)
volume_up
bold {bn.}
Man: We talk about bold, fresh.
brutaal (ook: gevat)
brutaal (ook: driest, waaghalzerig, gedurfd, stout)
brutaal (ook: luchtig, onbeschoft, fris, nieuw)
Man: We talk about bold, fresh.
brutaal
De houding van de Amerikanen - misschien zeg ik beter van de Amerikaanse chemie- en agromultinationals - is arrogant, nationalistisch en brutaal.
The Americans, or perhaps I should say the American chemical and agricultural multinationals, are adopting an arrogant, nationalistic and insolent stance.
brutaal (ook: levendig, energiek)
brutaal (ook: onbeschaamd)
brutaal
volume_up
pert {bn.}
brutaal (ook: uitdagend)
volume_up
saucy {bn.} [spreek.]

Voorbeeldzinnen voor "brutaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZijn moordenaar was zo brutaal dat voorbijgangers dachten dat de schoten vuurwerk waren.
So brazen was his killer, that passers-by mistook the bullets for firecrackers.
DutchSedertdien heerst daar een brutaal politieregime.
Since then they have been governed by a brutal police regime.
DutchHelaas is dat beeld brutaal aan diggelen geslagen.
Unfortunately, this image has been brutally shattered.
DutchDe bevolking wordt brutaal onderdrukt en de militaire dictatuur respecteert geen enkel mensenrecht.
The people are being brutally suppressed, and the military dictatorship has not the slightest respect for human rights.
DutchHet blijkt integendeel dat de genocide-politiek jegens Tibet in elk geval onverminderd en even brutaal voortduurt.
On the contrary, it seems that the policy of genocide against Tibet continues unabated and with no less brutality.
DutchHij werd gefolterd, brutaal doodgefolterd.
He was tortured, brutally tortured to death.
DutchBrutaal en grappig - o, zo grappig.
It was brutal; it was funny -- ooh, it was funny.
DutchDe wereld was diep geschokt toen ze zag hoe brutaal en onmenselijk voormalige buren en verwanten voor elkaar konden zijn.
The world was shocked by how brutal and inhuman former neighbours and relatives could be in their behaviour towards one another.
DutchAls de middelen om ons te beïnvloeden zo brutaal zijn, mag de oprechtheid van de achterliggende gedachte worden betwijfeld.
If the means to lobby us has been so unscrupulous, it is hard to be convinced of the sincerity of the issue that lies behind it.
DutchDe Unie voor de Mensenrechten zegt dat de kinderen brutaal werden behandeld en dat zij onmiddellijk psychologische hulp nodig hebben.
The Union for Human Rights maintains that the children have been mistreated and need immediate psychological assistance.
DutchMensen werden brutaal geslagen.
DutchZoiets lijkt gewoon brutaal.
DutchZe zijn zo brutaal om de uitslagen te verklaren in termen van ontevredenheid over de zittende regeringen in beide landen.
They have the cheek to come up with their own interpretation of the results in terms of dissatisfaction with existing governments in the two countries.
DutchEn dat niet alleen: het bureau is zo brutaal geweest verzoeken om informatie aan de Commissie door te spelen naar de bureaus van leden van dit Parlement.
It is not only that: the office has had the cheek to pass on information requests to the Commission to Members ' offices.
DutchWe waren wat brutaal.
DutchMaar wel brutaal.
DutchMensen begrijpen niet hoe het gerecht en hoe de overheid zo machteloos zijn in deze strijd tegen brutaal geweld en tegen de allerlaagste handelingen.
People do not understand why the judiciary and the authorities are so powerless in this fight against brutal violence and deeds of the utmost baseness.
DutchDe richtlijn is zelfs zo brutaal dat degenen die bewaakt worden, ook nog voor de kosten van hun bewaking moeten opdraaien.
The breadth of monitoring includes every detail of communication and the impudence of the directive is so great that it calls on those being monitored to pay the cost of monitoring.
DutchAls ik even brutaal mag worden, mochten al die bedragen van onze eigen vergoedingen afgenomen worden, zouden wij misschien minder geneigd zijn om Sinterklaas te spelen.
To be quite blunt, if we had to find the money for these things from our own pockets, we might be slightly less inclined to play Santa Claus.