"branche" vertalen - Engels

NL

"branche" in het Engels

EN

"branche" in het Nederlands

NL branche
volume_up
{de}

1. algemeen

branche (ook: depot, filiaal, tak, aftakking)
volume_up
branch {znw.}
Dat dient allereerst te geschieden door de bestaande branche-organisaties.
This should take place primarily via existing branch organisations.
Branche-organisaties kunnen voor heel Europa worden opgericht.
It is now possible to set up inter-branch organisations throughout the whole of Europe.
Ook kunnen we denken aan projecten gericht op een specifieke branche binnen het midden- en kleinbedrijf.
We could also think of projects aimed at a specific branch within SME.
branche (ook: tak, afdeling, vak, compartiment)
branche (ook: tak, afdeling, vak, departement)
branche (ook: tak, afdeling, vak)
branche (ook: tak, afdeling, vak, traject)
branche (ook: specialiteit, tak, afdeling)

2. zakelijk

branche

Voorbeeldzinnen voor "branche" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDeze branche zet jaarlijks 600 miljard euro om en biedt werk aan 10 miljoen mensen.
This sector has an annual turnover of EUR 600 billion and employs 10 million people.
DutchWe moeten het ook hebben over de problemen waarmee de branche te maken heeft.
We also need to address some of the key problems affecting the industry.
DutchHelaas doet zich wat deze branche betreft weer eens dat typisch Europese probleem voor.
Unfortunately, the sector in question presents a familiar European problem.
DutchHet leidend beginsel is hier: u201CDezelfde branche, dezelfde risico's, dezelfde regels '.
The guiding principle here must be:'same business, same risks, same rules '.
DutchHoe belangrijk deze hele branche is, kan kort aan de hand van enkele cijfers worden toegelicht.
I will quote some figures to illustrate the importance of the sector as a whole.
DutchDaarom moedigen wij het aan dat de branche deze norm vrijwillig gebruikt.
This is why we are encouraging the voluntary application of this standard by the sector.
DutchToch is cultuur als middel van bestaan een branche die zich snel ontwikkelt.
However, culture as a means of livelihood is an area which is rapidly growing in importance.
DutchDe technologie staat ter beschikking en deze branche moet ervan gebruik maken.
The technology is available, and the sector should make use of it.
DutchDaarom is het ook geen wonder dat die hele branche een beroerde reputatie heeft.
No wonder the industry as a whole has such an appalling image.
DutchDe branche telt ruim 2 miljoen bedrijven, voor het merendeel KMO's.
It involves more than 2 million companies, the majority of which are SMEs.
DutchDit is een nationale aangelegenheid, of een kwestie voor een internationale branche-organisatie.
It is a national question, or a question for an international organization.
DutchIk ontdekte dat de structuurwijziging in de branche gunstig was geweest.
I found that structural change in the sector had been successful.
DutchOngeveer 500.000 niet-bezette arbeidsplaatsen wachten op vakmensen uit deze branche.
There are still about 500 000 vacancies for ICT specialists.
DutchIn het verslag wordt positief gesproken over de branche en de doelstellingen voor de toekomst.
The report talks positively about the industry and future objectives.
DutchOok kan er weer een stijging van de werkgelegenheid in deze branche worden verwacht.
The number of jobs in this sector may also increase again.
DutchDaarom zij wij begonnen met een discussie en een onderzoek binnen de branche over interoperabiliteit.
We have therefore launched a debate and sectoral investigation into interoperability.
DutchMaar de branche wil ook de dialoog voortzetten over interoperabiliteit, met name migratie.
However, the sector also wishes to hold a dialogue on interoperability, particularly on migration.
DutchTen eerste zijn er niet in elke branche alternatieven voorhanden.
Firstly, the alternatives are not developed in every single sector.
DutchGeen enkele andere branche van de georganiseerde misdaad is zo lucratief.
No other field of organised crime is quite so profitable.
DutchIn de eerste plaats is de olijventeelt een arbeidsintensieve branche.
Firstly, olive cultivation involves intensive manual labour.