NL

binnengaan {werkwoord}

volume_up
Zand van de tijd... onthul mij welke sterveling de grot kan binnengaan!
Ah, sands of time -- reveal to me the one who can enter the cave.
Niet weglopen van verlies, maar binnengaan in pijn, je overgeven aan verdriet.
Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
Vrede, mevrouw de commissaris, is het beloofde land van vandaag en ook Mozes is gestorven voordat hij er kon binnengaan.
Peace, Commissioner, is today ’ s promised land and Moses, too, died before he could enter it.
binnengaan (ook: ingaan, binnenlopen)
I need to go into the church.
Come, let's go inside.

Voorbeeldzinnen voor "binnengaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNiet weglopen van verlies, maar binnengaan in pijn, je overgeven aan verdriet.
Not running from loss, but entering grief, surrendering to sorrow.
DutchZand van de tijd... onthul mij welke sterveling de grot kan binnengaan!
Ah, sands of time -- reveal to me the one who can enter the cave.
DutchVrede, mevrouw de commissaris, is het beloofde land van vandaag en ook Mozes is gestorven voordat hij er kon binnengaan.
Peace, Commissioner, is today ’ s promised land and Moses, too, died before he could enter it.
DutchIn de bijbel staat heel duidelijk geschreven dat zij die zondigen tegen de eerbaarheid, het Koninkrijk Gods niet zullen binnengaan.
The Bible makes it perfectly clear that those who abuse themselves with mankind cannot enter the Kingdom of God.
DutchIn sommige opzichten zijn we, nu we geteld in directe mandaten, ons eenentwintigste jaar binnengaan, meerderjarig geworden.
In some ways, as we enter, in terms of direct mandates, our twenty-first year we have now achieved this new age of maturity.
DutchIk wil het voorzitterschap zeggen dat we de 21ste eeuw niet kunnen binnengaan met een Verdrag dat van het eind van de jaren vijftig dateert.
I wish to tell the presidency that we cannot enter the 21st century with a Treaty that dates from the end of the 1950s.
DutchIk wil de kerk binnengaan.
DutchLaten we binnengaan.
DutchDit is wat de dokter ter inzage zou hebben als we de onderzoeksruimte binnengaan, in plaats van een simpel papiertje met een bewijs dat ik heb betaald.
This is what the physician would have in front of him and her when we enter that exam room instead of just the pink slip that said I paid at the counter.
DutchZouden er geen briefjes op de glazen deuren kunnen worden geplakt die de leden erop wijzen dat ze hun telefoons moeten uitschakelen voordat ze de Vergaderzaal binnengaan?
I wonder if the services could put notices on the glass doors reminding Members to switch off their phones prior to entering the Chamber.
DutchIedereen heeft recht op zijn eigen democratische mening, maar dit was intimiderend voor parlementsleden en bezoekers die met honderden tegelijk het Parlement wilden binnengaan.
Everybody is entitled to their democratic point of view, but certainly it was intimidatory to both Members and guests, hundreds of whom were trying to get into to Parliament at the same time.