"bijzaak" vertalen - Engels

NL

"bijzaak" in het Engels

volume_up
bijzaak zijn {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "bijzaak" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn feite was armoede een bijzaak van de mensen waar hij over sprak.
In fact, those individuals he talked about who were poor was sort of a side note.
DutchIk sta erop dat de stem en de mening van jongeren in de politiek niet als bijzaak wordt afgedaan.
I urge that young people's votes and opinions on political matters should not be shrugged off as an irrelevance.
DutchIn hun ogen was al het overige slechts bijzaak.
In their eyes all else was no more than practical detail.
DutchDit lijkt mij in het geheel geen bijzaak en het verbaast mij dat de Voorzitter, afkomstig uit dit land, dat vergeten is.
I consider that to be anything but insignificant, and I am amazed that the President, who hails from Britain, has forgotten about it.
DutchAl het andere is slechts bijzaak.
DutchBovendien is, als een algemene principekwestie, het voorbeeld dat de nieuwe lidstaten en instellingen voor zich zien voor ons niet slechts een bijzaak.
Moreover, as a general matter of principle, the kind of example the new Member States and institutions have before them is not merely a minor issue for us.
DutchIn het verslag wordt het als een bijzaak beschouwd dat het volk is verarmd, omdat een kleine elite het gemeenschappelijke eigendom in bezit heeft genomen.
The report also rather passes over the fact that the nation has descended into poverty because a small elite has been clinging onto the nation's wealth.
DutchHet lijkt slechts bijzaak voor de Raad en daarom steun ik onze twee vertegenwoordigers in de Intergouvernementele Conferentie die zich heftig hebben verzet tegen dit machtsmisbruik.
It appears to be an appendix to the Council and I naturally support our two representatives in the Intergovernmental Conference who vigorously opposed that outrage.