"bijkomend voordeel" vertalen - Engels

NL

"bijkomend voordeel" in het Engels

NL

bijkomend voordeel {het}

volume_up
bijkomend voordeel

Voorbeeldzinnen voor "bijkomend voordeel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr is een bijkomend argument in het voordeel van een ecologische aanpak.
Now, there is a further argument for promoting organic farming.
DutchEen bijkomend voordeel is dan ook dat de nationale parlementen hun regeringen ter verantwoording kunnen roepen.
An added benefit is that the national parliaments can bring their governments to book.
DutchEen bijkomend voordeel is dat het voorstel geen financiële gevolgen heeft voor de communautaire begroting.
It has the further advantage that there are no financial consequences for the Community budget.
DutchEen prettig bijkomend voordeel is dus dat de werklast van het Europees Hof voor de rechten van de mens verminderd wordt.
The fact that the ECHR’ s workload will be reduced comes, then, as a welcome fringe benefit.
DutchEen bijkomend voordeel is dat er een stimulans wordt gegeven aan de economische hervormingen in India met alle bijbehorende voordelen voor de economische groei van de regio op lange termijn.
A secondary benefit would be to lock in India's economic reforms to the advantage of its and the region's long-term economic growth.
DutchEen bijkomend voordeel voor de burger is de sterke decentralisering van het programma " Jeugd ", waardoor jongeren ook in eigen streek kunnen deelnemen aan het programma.
A further advantage for citizens is the considerable decentralisation of the youth programme which therefore also enables young people to take part in the programmes in their home areas.

Vergelijkbare vertalingen voor "bijkomend voordeel" in Engels

bijkomend bijvoeglijk naamwoord
voordeel zelfstandig naamwoord
elk nadeel heeft zijn voordeel
comparatief voordeel zelfstandig naamwoord