NL

bijbehorend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
bijbehorend
bijbehorend (ook: gerelateerd)
Er is echter wel een specifieke begrotingspost met bijbehorend commentaar op basis waarvan wij de activiteiten kunnen steunen van organisaties die kindersekstoerisme bestrijden.
However, there is a specific budget heading with associated remarks which allows us to support the efforts of organisations involved in the campaign against child sex tourism.
Wij hebben dan ook een bijbehorend actieplan overgelegd om een aantal mogelijk negatieve sociaal-economische gevolgen te verzachten.
We have therefore also submitted a corresponding action plan in order to cushion some of the possible negative socio-economic consequences.
De Commissie zal waarschijnlijk volgende maand een analytisch onderzoek naar de vennootschapsbelasting in de interne markt, alsmede een bijbehorend communicatiebeleid publiceren.
The Commission will probably be producing its analytical study of company taxation in the internal market and a related policy of communication next month.

Voorbeeldzinnen voor "bijbehorend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTen eerste is hier meer dan eens gesproken over veiligheidsnormen, kwaliteitsnormen en een bijbehorend label.
Firstly, repeated mention has been made of the issue of safety and quality requirements and an appropriate label.
DutchWij hebben dan ook een bijbehorend actieplan overgelegd om een aantal mogelijk negatieve sociaal-economische gevolgen te verzachten.
We have therefore also submitted a corresponding action plan in order to cushion some of the possible negative socio-economic consequences.
DutchDe Commissie zal waarschijnlijk volgende maand een analytisch onderzoek naar de vennootschapsbelasting in de interne markt, alsmede een bijbehorend communicatiebeleid publiceren.
The Commission will probably be producing its analytical study of company taxation in the internal market and a related policy of communication next month.
DutchEr is echter wel een specifieke begrotingspost met bijbehorend commentaar op basis waarvan wij de activiteiten kunnen steunen van organisaties die kindersekstoerisme bestrijden.
However, there is a specific budget heading with associated remarks which allows us to support the efforts of organisations involved in the campaign against child sex tourism.