"bij wijze van" vertalen - Engels

NL

"bij wijze van" in het Engels

EN

NL bij wijze van
volume_up
{bijwoord}

bij wijze van (ook: even, langs, als, zo)
volume_up
as {bw.}

Vergelijkbare vertalingen voor "bij wijze van" in Engels

bij zelfstandig naamwoord
English
bij bijwoord
bij voorzetsel
bij voornaamwoord
English
bij- bijvoeglijk naamwoord
wijze zelfstandig naamwoord
van bijwoord
English
van voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "bij wijze van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchMisschien mag ik hier bij wijze van uitzondering een persoonlijk antwoord geven.
Perhaps in this instance I can make an exception and give a personal answer.
DutchVorige week heb ik bij wijze van spreken mijn eigen minitop in Berlijn gehad.
Last week I was engaged in my own tour and mini-summit, as it were, in Berlin.
DutchMijnheer de Voorzitter, bij wijze van uitzondering iets over het Reglement.
Mr President, just this once I really want to talk about the Rules of Procedure.
DutchDaarom kunnen we bij wijze van conclusie een aantal ideeën op een rijtje zetten.
This allows us to take up some of the ideas again by way of a conclusion.
DutchDat wil zeggen dat we de concurrentie bij wijze van uitzondering bewust buitensluiten.
In other words, in this exceptional case we are deliberately excluding competition.
DutchBij wijze van antwoord, en van geschenk voor mijn oom, maakte ik 'De oomfoon' voor hem.
And so as a response and as a gift to my uncle, I made him "The Uncle Phone."
DutchToch wil ik hierbij, bij wijze van stemverklaring, een paar opmerkingen maken.
Nevertheless, by way of an explanation of vote, I would like to make a few observations.
DutchBij wijze van hoge uitzondering geef ik u hiervoor vijftien seconden.
As an exception, I will give you fifteen seconds in which to ask your question.
DutchDe Unie dobbert bij wijze van spreken stuurloos rond op een begrotingsoceaan.
The Union is drifting rudderless across a budgetary ocean, so to speak.
DutchIk ben van mening dat wij nu bij wijze van uitzondering aan één lezing genoeg hebben.
I believe that we can now, exceptionally, get by with a single reading.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wilde u bij wijze van motie van orde een verzoek doen.
Mr President, by way of a point of order, I have a request to make.
DutchDit Parlement produceert, bij wijze van spreken, aan de lopende band Europese wetgeving.
This Parliament produces European legislation much like a conveyer belt.
DutchBij wijze van uitzondering sta ik de heer Salafranca Sánchez-Neyra een motie van orde toe.
Exceptionally, I am going to accept a procedural motion by Mr Salafranca.
DutchDaarom zijn deze maatregelen alleen bij wijze van uitzondering in overeenstemming met het Verdrag.
These measures, therefore, are only exceptionally in accordance with the Treaty.
DutchBij wijze van aanvulling wil ik echter graag de vraag van de rapporteur beantwoorden.
In addition to that, I wish to reply to the rapporteur's question.
DutchBij wijze van uitzondering volgt de EU een consequente lijn tegen een dictatuur.
For once, the EU has a consistent position on a dictatorship.
DutchZij is bij wijze van spreken de van een menu waarvan het hoofdgerecht nog op tafel moet komen.
One might describe it as the of a menu, the main course of which is yet to be served.
DutchIk zou daarom graag bij wijze van goed nieuws twee berichten willen aankondigen in dit debat.
That is why I would like to announce two pieces of good news in this morning's debate.
DutchNu lijkt het dat ze, bij wijze van grote concessie, deze verklaringen alsnog willen opnemen.
Now, as a great concession, it appears that they are ready to accept it.
DutchHongarije zal bij wijze van spreken met hoofdstuk 20 kunnen aanvangen, Bulgarije met hoofdstuk 2.
Hungary will be able to start with Chapter 20, as it were, Bulgaria with Chapter 2.