"bij uitstek" vertalen - Engels

NL

"bij uitstek" in het Engels

NL bij uitstek
volume_up
{bijwoord}

bij uitstek (ook: vooraanstaand)
De suggestie van de bondskanselier dat de NAVO niet langer het orgaan bij uitstek was voor militaire defensie moet mijns inziens nader bekeken worden en baart mij zorgen.
His implication that NATO was no longer the pre-eminent vehicle for military defence is an issue which I feel needs to be further examined and about which I am concerned.

Vergelijkbare vertalingen voor "bij uitstek" in Engels

bij zelfstandig naamwoord
English
bij bijwoord
bij voorzetsel
bij voornaamwoord
English
bij- bijvoeglijk naamwoord
uitstek zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "bij uitstek" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchImmers, internationaal is er bij uitstek sprake van een keiharde prijsconcurrentie.
The fact is that, internationally, the price competition is absolutely ruthless.
DutchEen van die gebieden is toerisme, dat een bij uitstek nationaal karakter heeft.
One such area is tourism which, by its very nature, is very much a national concern.
DutchVoetbal is bij uitstek een Europese sport, het is de belangrijkste kijksport in Europa.
Football is the game of Europe, it is Europe ’ s most prominent spectator sport.
DutchDe vervoerssector is bij uitstek een sector die een Europese aanpak vergt.
The transport sector is pre-eminently a sector requiring a European approach.
DutchDe berglandbouw is een bij uitstek veelzijdige en multifunctionele landbouw.
Mountain farming is a diverse and multifunctional typical form of farming.
DutchDe afgelopen jaren is Galicië bij uitstek getroffen door rampen zoals die met de Prestige.
In recent years, Galicia has been particularly affected by disasters, such as the.
DutchFinland toont bij uitstek aan hoe innovatie economische groei kan stimuleren.
Finland is a prime example of how innovation can boost economic growth.
DutchWe hebben hier te maken met een Europees en internationaal mega-probleem bij uitstek.
We are dealing here with what is no less than a European and international mega-problem.
DutchDit is het recept bij uitstek voor een toename van het toekomstig verzet.
This is the ideal recipe for further increasing resistance in the future.
DutchMijns inziens is hulpverlening hier een bij uitstek Europese aangelegenheid.
I think that being able to help in this area is a matter of the deepest concern for Europe.
DutchDit is echter niet louter een juridisch onderwerp, het is bij uitstek politiek.
This is not just a legal issue, it is a deeply political issue.
DutchDit is een bij uitstek politieke kwestie, waarover we zeker nog verder kunnen discussiëren.
This is a highly political issue which we can certainly discuss further.
DutchDie regels zijn bij uitstek democratisch en bevorderen de dialoog en het gevoel van saamhorigheid.
These rules are profoundly democratic and promote dialogue and companionship.
DutchMijns inziens is gelijkheid, in al haar uitingen, een bij uitstek culturele aangelegenheid
I believe expressions of equality have a profoundly cultural content.
DutchDe rol van het Parlement, als het politieke orgaan bij uitstek van de Unie, moet een andere zijn.
Parliament’ s role, as an eminently political body of the Union, has to be different.
DutchWij moeten immers erkennen dat juist de interoperabiliteit een bij uitstek Europese aangelegenheid is.
We must in fact recognize that interoperability is an inherently European topic.
DutchPlaatselijke overheden zijn bij uitstek het platform voor informatie, samenwerking en opleidingen.
These are centres of excellence in the field of information, cooperation and training.
DutchDit is het moment bij uitstek om de strategie van Lissabon een nieuwe start te geven.
This is the right moment to relaunch the Lisbon strategy.
DutchEen kille, boekhoudkundige aangelegenheid of een bij uitstek politieke daad?
Is it a dull accounting exercise or a key political act?
DutchWe weten dat het niet het instrument bij uitstek is voor jobcreatie.
We realise it is not the instrument of choice for creating jobs.