"bij stilstaan" vertalen - Engels

NL

"bij stilstaan" in het Engels

NL bij stilstaan
volume_up
{werkwoord}

bij stilstaan
Dit is de belangrijkste dia van mijn lezing, ik blijf er even bij stilstaan.
This is the most important slide of my talk, so I'll dwell on it a little bit.
Dat gebrek aan evenwicht is erg duidelijk in mijn eigen land, Ierland, en ik zou daar graag even bij stilstaan, als u mij toestaat.
This imbalance is very clear in my own country, Ireland, and I would like to dwell on that for a minute, if I may.
De Commissievoorzitter heeft ons een klaar en duidelijk antwoord van de Commissie gegeven inzake deze twee punten en ik wil hier dan ook niet langer bij stilstaan.
The President of the Commission has given us a very firm answer from the Commission on these two points, and therefore I would not wish to dwell on them.

Vergelijkbare vertalingen voor "bij stilstaan" in Engels

bij zelfstandig naamwoord
English
bij bijwoord
bij voorzetsel
bij voornaamwoord
English
bij- bijvoeglijk naamwoord
stilstaan zelfstandig naamwoord
English
stilstaan werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "bij stilstaan" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk wil ook graag stilstaan bij twee kwesties waar al veelvuldig over is gesproken.
I would also like to concentrate on two issues which have been discussed by so many.
DutchMijns inziens moeten wij met name stilstaan bij rubriek 4, het buitenlands beleid.
In my view, serious thought should be given to heading 4 on foreign policy.
DutchIk wil even stilstaan bij de rol die wij als afgevaardigden dienen te hebben.
I want to speak a little about what our role as parliamentarians should be.
DutchTen derde, tot slot wil ik nog even stilstaan bij de dienstenrichtlijn.
Thirdly and lastly, I should like to say a few words about the service directive.
DutchIk zou ook nog even willen stilstaan bij de rol van Europol en Eurojust.
I should also like to say a few words about the role of Europol and Eurojust.
DutchTen tweede wil ik stilstaan bij de evaluatie van het Schengen-informatiesysteem.
Secondly, there is the evaluation of the Schengen information system.
DutchTot slot wil ik kort stilstaan bij het verslag van mijn collega, de heer Clegg.
Lastly, I should like to make a very brief comment on the report by my colleague, Mr Clegg.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats zal ik stilstaan bij het verslag-Seppänen.
Mr President, I will start by focusing primarily on the Seppänen report.
DutchIk wilde even stilstaan bij een paar zaken die nieuw zijn, of waarvan je niets afweet.
I just wanted to highlight a couple of things that are new, or you might not know about.
DutchDaarom moeten we even stilstaan bij een aantal aspecten van het verslag-Van Velzen.
We therefore feel that certain aspects of Mr van Velzen's report deserve to be highlighted.
DutchIn dit verband wil ik even stilstaan bij Aung San Suu Kyi, die in Birma in hongerstaking is.
Let me make a special reference to Aung San Suu Kyi, now on hunger strike in Burma.
DutchDeze dag mag absoluut niet voorbijgaan zonder dat we bij dit initiatief stilstaan.
It is very important that this day should not go by without our acknowledging this initiative.
DutchLaten we echter stilstaan bij het doel van een dergelijke gegevensverzameling.
However, let us remember what the aim of such data collection is.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik moet ook nog even stilstaan bij het fiscale probleem.
Mr President, I must also briefly deal with the problem of tax.
DutchTen slotte zullen wij stilstaan bij de situatie in Soedan, en in het bijzonder in Darfur.
Lastly, we will reflect on the situation in Sudan, especially in Darfur.
DutchIk zou graag willen stilstaan bij de economische, sociale en politieke toekomst van Kaliningrad.
I would like to focus on the economic, social and political future of Kaliningrad.
DutchTenslotte wil ik even stilstaan bij een belangrijk punt: brandveiligheid.
Finally, I should like to spend a moment on an important issue, namely that of fire safety.
DutchIk wil nu kort even stilstaan bij een aantal opmerkingen die sommigen van u hebben gemaakt.
I now want to reflect briefly on certain aspects some of you have raised.
DutchEr zijn geen excuses voor geweld, maar we moeten er wel bij stilstaan en erover nadenken.
There are no excuses for violence, but there are grounds for consideration and reflection.
DutchWij moeten bij dit probleem stilstaan, want de meningen tussen de lidstaten lopen uiteen.
I think we have to realise this, because different countries see things in different ways.