"bewustwording" vertalen - Engels

NL

"bewustwording" in het Engels

volume_up
bewustworden van {ww.}
NL

bewustwording {de}

volume_up
Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Zichtbaarheid vergroot bovendien de bewustwording bij de consument.
Moreover, visibility enhances consumer awareness.
Je kunt proberen mensen te behandelen en bewustwording te creëren.
You can try to treat people and create awareness.

Voorbeeldzinnen voor "bewustwording" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr is op dit punt zowel publieke bewustwording nodig als financiële ondersteuning.
This is where there is a need for public awareness and also for financial support.
DutchBewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
DutchVeranderingen zijn echter alleen maar mogelijk wanneer een bewustwording heeft plaatsgevonden.
Whenever change is initiated, however, intensive awareness-raising is required.
DutchHelaas komt deze bewustwording nogal laat, en misschien wel te laat.
Unfortunately, this onset of awareness has come very late in the day, perhaps even too late.
DutchIk ben zo vrij nog een stapje verder te gaan om die bewustwording in de hand te werken.
I would like to go further in encouraging this realization.
DutchDaarnaast is een grotere bewustwording met betrekking tot veiligheid in de visserijsector noodzakelijk.
Besides this, further awareness regarding safety in the fisheries sector is necessary.
DutchDe crises van de afgelopen jaren hebben ook de bewustwording in het Parlement vergroot.
The crises of recent years have made everyone, including ourselves, more keenly aware of the situation.
DutchWij zijn erin geslaagd om op het gebied van de politieke participatie de bewustwording te bevorderen.
Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.
DutchDe eerste is de voorlichting en bewustwording van de publieke opinie, de kopers en de verkopers.
The first is providing information and raising awareness amongst the public, the buyers and sellers.
DutchWij hebben meer informatie, een grotere bewustwording van de bevolking en vooral meer onderzoek nodig.
More information, more public awareness and, most importantly, more research is what is needed.
DutchProblemen zijn vaak te vermijden door te werken aan de bewustwording van de samenleving als geheel.
Increasing awareness within society as a whole often prevents problems from arising in the future.
DutchEen Handvest voor humanitaire hulp kan de formule zijn voor een grotere bewustwording van dit fenomeen.
A Charter for humanitarian aid might be the formula for a greater awareness about this phenomenon.
DutchEen vlaggenschipproject is zichtbaar voor de burgers en kan een belangrijke betekenis hebben in de bewustwording.
A flagship project is visible to the citizens and can play a key role in public awareness.
DutchZichtbaarheid vergroot bovendien de bewustwording bij de consument.
Moreover, visibility enhances consumer awareness.
DutchJe kunt proberen mensen te behandelen en bewustwording te creëren.
You can try to treat people and create awareness.
DutchTegelijkertijd neemt de bewustwording van de consument toe.
At the same time, the awareness of consumers is growing.
DutchDeze bewustwording biedt een kans om een aantal vernieuwingen aan te brengen, zoals ook op de Top van Keulen bleek.
This increased awareness provides an opportunity for innovation, as the Cologne Summit showed.
DutchHet tweede doel van de bewustwording is de overtuiging dat wij dit fenomeen kunnen verslaan.
Secondly, the second objective in terms of increasing awareness is the conviction that we can defeat this phenomenon.
DutchEerst was er de bewustwording, toen kwamen de waarschuwingen.
We have progressed from realisation to warnings.
DutchDe Europese staking van vorige week was een echte bewustwording van de werknemers voor het sociale Europa.
Last week's Europe-wide strike is a real gesture of awareness by the workforce in favour of social Europe.