NL

bewerking {de}

volume_up
1. algemeen
bewerking (ook: bebouwing)
bewerking (ook: wijziging, aanpassing)
Every flash is an edit.
Facebook is niet de enige plek die dit soort onzichtbare, algoritmische bewerking doet op het Web.
So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible, algorithmic editing of the Web.
Elke flits op deze visualisatie -- samengesteld door ITO wereld -- laat een bewerking zien in 2009 gemaakt op de Open Street Map.
Each flash on this visualization -- put together by ITO World -- shows an edit in 2009 made to the Open Street Map.
En we zullen deze Booleaanse bewerking doen omdat we dol zijn op geel en op tapirs op groen gras.
And we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
Er zal naar nieuwe productiecapaciteit gezocht moeten worden, naar nieuwe oplossingen om af te raken van bij de bewerking gebruikt koper.
New production capacity will have to be devised and new solutions found to dispose of the copper used in the process.
Bovendien wordt met de voorgestelde wijzigingen onduidelijkheid opgelost over de vraag wanneer een product een eerste bewerking of verwerking heeft ondergaan.
The proposed changes also remove the lack of clarity about when a product has undergone first processing or transformation.
onderzoek op het gebied van de splijtstofcyclus (meer in het bijzonder: winning en bewerking van arme uraniumertsen; optimalisering van splijtstofelementen voor energiereactoren).
research into the field of the fuel cycle (more especially the mining and processing of low-grade uranium ore; optimisation of fuel elements for power reactors).
2. "handeling"
Afvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes

Voorbeeldzinnen voor "bewerking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAfvallen, afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was
Residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes
DutchEn we zullen deze Booleaanse bewerking doen omdat we dol zijn op geel en op tapirs op groen gras.
And we'll perform this Boolean operation because we really love yellow and tapirs on green grass.
DutchFacebook is niet de enige plek die dit soort onzichtbare, algoritmische bewerking doet op het Web.
So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible, algorithmic editing of the Web.
DutchDe bewerking dat er een overeenkomst is over de strijd tegen het terrorisme is eveneens twijfelachtig.
The assertion that we have to come to an agreement on the fight against terrorism is also open to question.
DutchSommige materialen vergen inderdaad veel meer bewerking, of misschien juist minder, zoals glas en metaal.
There are some materials that do indeed need a lot more work on them, or if you look at the area of glass and metal perhaps less work.
DutchIk ben echter van mening, dames en heren, dat wij als wij die verdere bewerking willen, we daarover een creatieve discussie moeten houden.
But, ladies and gentlemen, I believe that, if there is to be a follow-up, we need to talk creatively.
DutchElke flits op deze visualisatie -- samengesteld door ITO wereld -- laat een bewerking zien in 2009 gemaakt op de Open Street Map.
Each flash on this visualization -- put together by ITO World -- shows an edit in 2009 made to the Open Street Map.
DutchEr zal naar nieuwe productiecapaciteit gezocht moeten worden, naar nieuwe oplossingen om af te raken van bij de bewerking gebruikt koper.
New production capacity will have to be devised and new solutions found to dispose of the copper used in the process.
DutchElke flits is een bewerking.
DutchWanneer je hem een belachelijke bewerking over mij zag maken op de pagina, dacht je, oh, dit gaat uiteraard ontaarden in een puinhoop.
So when you saw him make a ridiculous edit to the page about me, you think, oh, this is obviously just going to degenerate into rubbish.
DutchBovendien wordt met de voorgestelde wijzigingen onduidelijkheid opgelost over de vraag wanneer een product een eerste bewerking of verwerking heeft ondergaan.
The proposed changes also remove the lack of clarity about when a product has undergone first processing or transformation.
DutchAls iemand gaat kijken naar -- ze zien dat iemand, een anoniem IP-nummer, een bewerking uitvoerde op mijn pagina -- dat ziet er verdacht uit -- wie is dit?
When somebody goes and looks at -- they see that someone, an anonymous IP number, made an edit to my page -- that sounds suspicious -- who is this person?
Dutchonderzoek op het gebied van de splijtstofcyclus (meer in het bijzonder: winning en bewerking van arme uraniumertsen; optimalisering van splijtstofelementen voor energiereactoren).
research into the field of the fuel cycle (more especially the mining and processing of low-grade uranium ore; optimisation of fuel elements for power reactors).
DutchDaarom kunnen de liberale fractie en ik amendement 13 van de rapporteur niet steunen, namelijk dat de televisie het medium zal blijven voor primaire informatieoverdracht en -bewerking.
This partly explains why we in the ELDR Group cannot support the rapporteur's Amendment No 13, stating that TV will increasingly become the prime means of locating and processing information.
DutchBlijft over dat degene die knoeit met veevoer ook in de toekomst niet op het etiket zal zetten dat er dioxine in zit of dat er stoffen in zitten die geen goede bewerking hebben ondergaan.
The bad news is that those who tamper with cattle feed will not - now or in future - specify on the label whether the product contains dioxin or substances which have not been effectively processed.
DutchDaarbij gaat het in eerste instantie om het beheer van eindafval en brandstof: sterke mate van bewerking en omzetting in steeds minder radioactieve producten met een steeds kortere levensduur.
They consist, firstly, of managing ultimate residues and spent fuels: advanced reprocessing and transmutation into products that are less and less radioactive and have shorter and shorter lives.