"beweegreden" vertalen - Engels

NL

"beweegreden" in het Engels

NL

beweegreden {de}

volume_up
beweegreden (ook: motief, drijfveer, term, aanleiding)
Tweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
Second question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
What is your motive for action?
Ik ken de achtergronden en beweegredenen van mijn collega Coelho niet.
I am unfamiliar with my fellow MEP’ s, Mr Coelho ’ s, background and motives.
Wij zijn vandaag nog niet klaar voor de stemming, en dat is dan ook mijn beweegreden.
Today – and this is my reason – we are not ready to vote.
Ik heb gezien hoe je trainde, en ik ken je beweegredenen om dit te doen.
. ~~~ And I realize the reason why you're going to do this.
Ik neem aan dat daar politieke beweegredenen toe zijn, maar er zijn geen juridische argumenten.
I assume that there are political reasons involved here, but there are no legal reasons.

Voorbeeldzinnen voor "beweegreden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTweede vraag: wat is de beweegreden van deze hervorming van de GMO olijfolie?
Second question: what are the motives lying behind this reform of the olive oil COM?
DutchMijnheer de commissaris, ik geloof niet dat begrotingsproblemen uw beweegreden zijn.
Commissioner, I believe that budgetary problems are not the main issue as far as you are concerned.
DutchWij zijn vandaag nog niet klaar voor de stemming, en dat is dan ook mijn beweegreden.
Today – and this is my reason – we are not ready to vote.
DutchIk wil iets zeggen aan het adres van de heer Jospin, en dat doe ik vrij van elke nationalistische beweegreden.
I want to say a word to Mr Jospin, and I do so in no nationalist spirit.
DutchDit is de beweegreden voor wat we momenteel aan het doen zijn.
This is the rationale of what we are doing at this moment.
DutchDe beweegreden aan Duitse zijde is volkomen duidelijk.
From a German point of view, the background is crystal clear.
DutchHet lijdt geen twijfel dat hier de beweegreden winstbejag is.
It is quite clear this is all driven by profit.
DutchEr was dus een beweegreden voor de ontwikkelaar om werkelijk te beginnen denken over wat beter zou zijn voor de stad.
So there was an incentive for the developer to really try to think about what would be better for the city.
DutchLaten we hopen dat deze treurige ervaring ervoor zorgt dat de gezondheid van de consument boven welke andere beweegreden dan ook gesteld wordt.
Let us hope that this unfortunate episode will enable us to ensure that, in future, the protection of public health is placed before any other consideration.
DutchDe beweegreden van de NAVO, namelijk de humanitaire noodsituatie, was nochtans de enige rechtvaardiging om het volkenrecht te schenden en deze aanvalsoorlog te voeren.
But this failed NATO objective, the humanitarian crisis, was the only justification for violating international law and conducting this war of aggression.
DutchOmdat mijn fractie dit hoopt heeft ze voor de resolutie gestemd, met als specifieke beweegreden de Italiaanse regering ertoe aan te zetten de structuurfondsen beter te gaan beheren.
In this hope, my group has voted for the resolution, motivated by the desire to spur the Italian government to greater efficiency in its administration of the Structural Funds.