"bereiken" vertalen - Engels

NL

"bereiken" in het Engels

NL bereiken
volume_up
[bereikte|bereikt] {werkwoord}

Dat veronderstelt een samenwerking om die vrede, die samenwerking te bereiken.
This presupposes people working together to achieve this peace, this cooperation.
Als wij dat bereiken, hebben wij een belangrijke milieugedachte gemondialiseerd.
If we can achieve this, then we will have globalised an important environmental principle.
Die zijn in de minderheid en zullen hun doel nooit met geweld kunnen bereiken.
They are in a minority and will never be able to achieve their aims through violence.
De goede wil om tijdens de komende Europese Raad een akkoord te bereiken is aanwezig.
The goodwill is there to reach an agreement at the forthcoming European Council.
Ik hoop dat de regeringsleiders in Keulen daarover ook overeenstemming bereiken.
I hope the Heads of Government will reach agreement on that in Cologne.
Dan komen mijn opmerkingen in de notulen en kunnen zij ook de Raad bereiken.
They will appear in the Minutes and should then reach the Council.
bereiken (ook: doen, maken, behalen, verkrijgen)
Het is tijd dat we overeenstemming bereiken over het beleid van de Raad.
It is time for us to get to grips with the politics of the European Council.
Want ons energieverbruik is juist met 2 % gestegen en op zo'n manier bereiken we niets.
Our energy consumption is increasing by 2 %, which will not get us anywhere.
Misschien dat u met uw wensen het goede beoogt, maar u zult het verkeerde bereiken.
What you and they desire is perhaps the right thing, but you will get the wrong result.

Voorbeeldzinnen voor "bereiken" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk weet dat de Raad slechts met veel moeite een compromis heeft kunnen bereiken.
I am aware of the difficulties the Council experienced in finding a compromise.
DutchIk hoop derhalve dat wij met dit debat op zijn minst twee dingen zullen bereiken.
I hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.
DutchOns oogmerk blijft het bereiken van een acceptabel Europees harmoniseringsniveau.
Our objective is still to obtain an acceptable level of European harmonisation.
DutchMijn fractie wilde ongetwijfeld meer bereiken, net als de meeste leden van de Raad.
The fight against illegal immigration also requires an effort at European level.
DutchOpenheid en transparantie zijn vaak goede instrumenten om deze doelen te bereiken.
Transparency and public scrutiny are often good tools for achieving these things.
DutchWillen we een doorbraak bereiken, dan moeten we een positieve boodschap uitdragen.
We must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
DutchWij moeten nauw met de sociale partners samenwerken om resultaten te bereiken.
The results are to be achieved through close cooperation with the social partners.
DutchDeze instemming was echter wel nodig om een algeheel akkoord te kunnen bereiken.
The situation at the time meant that the Commission was unable to give the go-ahead.
DutchHet zou dan onmogelijk zijn om de huidige ambitieuze doelstelling te bereiken.
It would make it impossible to go there with the current ambitious objectives.
DutchWij bereiken min of meer hetzelfde resultaat door per soort een oordeel te vellen.
We have more or less the same result by having species considered separately.
DutchDeze houding zal het bereiken van een akkoord in de Raad niet vergemakkelijken.
This attitude is not likely to make agreement within the Council any easier.
DutchWe hopen bij de Conferentie van Johannesburg een aantal doelstellingen te bereiken.
We hope the following objectives will be achieved at the Johannesburg Summit.
DutchHet voorzitterschap dient alles in het werk te stellen om de einddoelen te bereiken.
The Presidency must do everything in its power to fulfil the final objectives.
DutchMaar wat betreft de middelen om deze doelstelling te bereiken ligt dat anders.
Of course, no one can disagree with this objective, and I am in favour of it myself.
DutchDe Europese Unie probeert nu al geruime tijd een wereldwijd moratorium te bereiken.
The European Union has been for some time now actively seeking a global moratorium.
DutchCohesie bereiken we echter niet alleen dankzij gemeenschappelijke instellingen.
Cohesion cannot, however, be achieved entirely through common institutions.
DutchAls het zo verloopt, zullen wij in eerste lezing een akkoord met de Raad bereiken.
If we do this, we shall have an agreement with the Council at first reading.
DutchLaat me je een voorbeeld geven van het werk dat we doen om precies dat te bereiken.
Let me give you a quick example of work that we're doing to try to do exactly that.
DutchHet compromis dat commissaris Lamy nu probeert te bereiken, bevat een lijst.
The compromise that Commissioner Lamy is now trying to bring about contains a list.
DutchDeze vreedzame conflictoplossing is alleen te bereiken op basis van het recht.
This peaceful conflict resolution is only possible on the basis of the law.