"bekentenis" vertalen - Engels

NL

"bekentenis" in het Engels

NL

bekentenis {de}

volume_up
1. algemeen
Ik wil de commissaris erop wijzen dat dit een opmerkelijke bekentenis is.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Ik denk dat de onderhandelaars deze bekentenis moeten opvatten als een waarschuwing.
I think that the negotiators should consider this admission as a warning.
Er zijn weliswaar enkele fouten toegegeven, maar een duidelijke bekentenis laat nog steeds op zich wachten.
Admittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come.
Man: Soldaten met zulke lange stokken sloegen ons, om een bekentenis te krijgen.
Man: The soldiers with clubs this long beat us to get a confession.
In dat verband moet ik een persoonlijke bekentenis doen.
In this context I must make a personal confession.
Ook de hedendaagse ervaringen laten zien dat men met foltering elke bekentenis kan loskrijgen.
Naturally, our contemporary experience has taught that any confession can be extracted under torture.
2. juridisch

Voorbeeldzinnen voor "bekentenis" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wil de commissaris erop wijzen dat dit een opmerkelijke bekentenis is.
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
DutchIk denk dat de onderhandelaars deze bekentenis moeten opvatten als een waarschuwing.
I think that the negotiators should consider this admission as a warning.
DutchMan: Soldaten met zulke lange stokken sloegen ons, om een bekentenis te krijgen.
Man: The soldiers with clubs this long beat us to get a confession.
DutchEr zijn weliswaar enkele fouten toegegeven, maar een duidelijke bekentenis laat nog steeds op zich wachten.
Admittedly, some errors have been acknowledged, but a clear admission has yet to come.
DutchOok de hedendaagse ervaringen laten zien dat men met foltering elke bekentenis kan loskrijgen.
Naturally, our contemporary experience has taught that any confession can be extracted under torture.
DutchIn andere Europese landen daarentegen wordt een bekentenis niet beschouwd als een afdoende bewijs van schuld.
Other European countries, on the other hand, do not accept confession as sufficient proof of guilt.
DutchIn dat verband moet ik een persoonlijke bekentenis doen.
In this context I must make a personal confession.
DutchIk moet bij het begin een bekentenis doen.
I need to make a confession at the outset here.
DutchVoordat ik je laat zien wat erin zit, ga ik een publieke bekentenis doen, en dat is: ik ben geobsedeerd door kledij.
But before I show you what I've got inside, I'm going to make a very public confession, and that is, I'm outfit-obsessed.
DutchZe willen een bekentenis.
DutchMaar zij genoten ook massale steun van de katholieke hiërarchie en clerus, zoals blijkt uit de bekentenis van de bisschop van Courtray van 5 januari 1990.
But it also gained massive support from the Catholic hierarchy and clergy, by admission of Cardinal de Courtray himself, on 5 January 1990.
DutchEen dergelijke bekentenis van de onmogelijkheid van een dergelijk veiligheidspolitiek concept moet ons toch ertoe aansporen om op zoek te gaan naar alternatieve concepten.
Such an admission of the non-viability of a security policy concept of this kind must surely encourage us to seek alternative concepts.
DutchIn eerste instantie heeft Ainara Gorostiaga de tegen haar gerichte beschuldigingen bekend, maar daarna heeft ze de bekentenis weer ingetrokken en gezegd dat die was afgedwongen met marteling.
Miss Gorostiaga admitted all the charges against her, but then retracted, saying that the statement had been extracted under torture.
DutchToen ze voorkwam voor de rechter stond hij voor de eerste keer op en zei: "Ja, er is geen bewijs behalve uw bekentenis door foltering. ~~~ U zal worden vrijgelaten.”
And when they brought her case to the judge, for the first time he stood up and he said, "Yes, there's no evidence except for your torture confession and you will be released."