"behandeling" vertalen - Engels

NL

"behandeling" in het Engels

NL behandeling
volume_up
{de}

Wat is het verband tussen een gelijke behandeling en een voorkeursbehandeling?
What is the relationship between equal treatment and preferential treatment?
Daarenboven vergt Turkije in de toetredingsstrategie een bijzondere behandeling.
Moreover, Turkey requires special treatment in the accession strategy.
Mijn eigenlijke probleem betreft niet de behandeling van de leden, maar de behandeling van de assistenten.
My main complaint is not about the treatment of Members but about the treatment of staff.
behandeling (ook: genezing)
volume_up
cure {znw.}
Voor tuberculose en malaria zijn de economische aspecten van de medische behandeling heel verschillend.
For TB and malaria, the economics of the cure are very different.
Het is heel belangrijk dat we voldoende middelen vrijmaken voor het zoeken naar een behandeling van borstkanker en andere vormen van kanker.
Something else that will be crucial is a clear commitment to cure this and other types of cancer.
Ondertussen is het, vanwege de torenhoge kosten, noodzakelijk om de nadruk meer op preventie dan op behandeling te leggen.
In the meantime, the scale of the costs here makes it more necessary to emphasise prevention rather than cure.
behandeling (ook: bestuur, bediening, beheer, administratie)
De gedachte de rehabilitatie en behandeling van drugverslaafden te centraliseren, vind ik echter verontrustend.
I am not too happy about centralising the management of rehabilitation and therapy for addicts.
Voorts heeft de Commissie verbeteringen kunnen aanbrengen in verband met de behandeling van speciaal GBVB-gevolmachtigden.
Then the Commission has been able to make improvements on the management of special envoys.
Hoge bloeddruk - 74 miljoen mensen kunnen continu hun bloeddruk meten en zorgen voor een betere behandeling en preventie.
Hypertension: 74 million people could have continuous blood-pressure monitoring to come up with much better management and prevention.
behandeling (ook: dekking, verslaggeving)
De reikwijdte en diepgang van de preferentiële behandeling varieert per overeenkomst.
The coverage and depth of preferential treatment varies from one agreement to the other.

Voorbeeldzinnen voor "behandeling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit voorstel is momenteel in behandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
This proposal is under examination by the Council and the European Parliament.
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate on the following joint motions for resolutions:
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions:
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
   – The next item is the joint debate on the following motions for resolution:
DutchOctrooiaanvragen van Myriad betreffende het BRCA2-gen zijn nog in behandeling.
Applications from Myriad for patents on the BRCA2 gene are still being processed.
DutchEnergie is een bijzonder soort koopwaar en verdient een specifieke behandeling.
Energy is not like other goods for sale and must be treated as a special case.
DutchDit kwam bijvoorbeeld naar voren bij de behandeling van de dienstenrichtlijn.
This fear was in evidence in the debate on the Services Directive, for example.
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the joint discussion of the following motions for resolution:
DutchHet Parlement stelt voor dat er per werkplek plannen voor gelijke behandeling komen.
Parliament is proposing that the plans for equality in the workplace be adopted.
DutchDeze kwestie is wat dit betreft bij de behandeling door het Parlement verbeterd.
This aspect of the issue has been dealt with more effectively by Parliament.
DutchZij hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de behandeling van dit voorstel.
They have made an extremely valuable contribution to the review of these proposals.
DutchHet is eigenlijk een slim biomateriaal dat we hebben gebruikt voor deze behandeling.
It's actually a smart biomaterial that we used, to actually treat this patient.
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate on six motions for resolutions on Zimbabwe:
DutchIk ben blij dat de behandeling van het systeem van vluchthavens versneld is.
I am pleased that the handling of the system of safe havens has been accelerated.
DutchTen eerste werden bij de behandeling van nieuwe thema's goede resultaten bereikt.
To begin with, good results were achieved in the discussion of new subjects.
DutchWij willen een beleid van preventie, behandeling, revalidatie en mensenrechten.
We want a policy of prevention, of care, of enablement and of human rights.
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the following six motions for resolution on the situation in Nepal:
DutchAls dat niet het geval is, kunnen wij met behandeling op donderdag niet akkoord gaan.
If the vote cannot take place during the first October part-session, we do not.
DutchDe behandeling van de begroting is een cruciaal moment in het parlementaire jaar.
The examination of the budget is an important aspect of parliamentary life.
DutchAan de orde is de gecombineerde behandeling van de volgende ontwerpresoluties:
The next item is the joint debate on the following motions for resolutions: