NL

beest {het}

volume_up
Maar als iemand jou " Beest " durft te noemen... ruk ik zijn longen uit.
Of course, if anyone calls you " Beast "...... I'll rip their lungs out.
Kijk naar dit prachtige beest en stel de vraag -- wie ontwierp het?
Look at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
Een een andere titel was "Liop an da lapa," het onhandelbare beest met 2 vinnen.
And another title would be "Liop an da lapa," the unwieldy beast with two fins.
EN

to be [was|been] {werkwoord}

volume_up
We were monitoring his PO2 of his blood, his heart rate, his blood pressure.
Zijn zuurstofgehalte, zijn hartslag en zijn bloeddruk werden bijgehouden.
There are small planets, there are bigger planets, there are big planets, okay.
Er zijn kleine planeten, er zijn grotere planeten en er zijn grote planeten, oke.
You can see his hand is completely white; his face, his nose, is burned.
Je kunt zien dat zijn hand helemaal wit is, en zijn gezicht, zijn neus zijn verbrand.
It is a question of establishing whether biological material can be patented.
Vastgesteld moet worden of het biologisch materiaal kan worden geoctrooieerd.
The common market should be realised and exploited to its full potential.
De gemeenschappelijke markt moet werkelijkheid worden en volop worden benut.
Men and women are harassed daily and their families harassed as well.
Mannen en vrouwen worden dagelijks geïntimideerd, hun families worden bedreigd.
Compromise proposals are essentially negotiating positions of Member States.
Compromisvoorstellen zijn in wezen onderhandelingsposities van lid-staten.
In all too many of the Member States, pension systems are basically pyramid systems.
De pensioenstelsels van te veel lidstaten zijn in wezen piramidesystemen.
Essentially, our differences of opinion are over which legal instruments will be suitable.
Onze meningsverschillen gaan in wezen over de juiste juridische instrumenten.

Voorbeeldzinnen voor "beest" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen een andere titel was "Liop an da lapa," het onhandelbare beest met 2 vinnen.
And another title would be "Liop an da lapa," the unwieldy beast with two fins.
DutchIn welke streek leefde dat beest of vloog het zelfs over diverse streken?
In what area did it live, or did it in fact fly through various different areas?
DutchMaar als iemand jou " Beest " durft te noemen... ruk ik zijn longen uit.
Of course, if anyone calls you " Beast "...... I'll rip their lungs out.
DutchMaar na deze ontmoeting wilde ik terug naar dat beest en dansen.
But after that encounter I really did want to go back with that animal and dance.
DutchKijk naar dit prachtige beest en stel de vraag -- wie ontwierp het?
Look at this magnificent beast and ask the question -- who designed it?
DutchBen je een onsportief type, dan schiet je het beest dood en neem je het mee naar huis.
And then, if you're one of these unsporting characters, you shoot the animals and take them home.
DutchMet kauwgom lijk je op een beest, kauwgom dat haat ik het meest.
Chewing gum is really gross Chewing gum, I hate the most
DutchIk heb er genoeg van dat dat beest ons eten opeet.
I'm doing it because I'm sick of seeing that cat eat all our food.
DutchIk zou de heer Chichester willen meedelen dat de vrouw van Caesar nogal de beest heeft uitgehangen!
I would like to say to Mr Chichester that in Britain Caesar's wife has been putting it about a little bit!
DutchProberen te vliegen en bij dat beest te blijven.
Trying to fly and keep up with that animal -- it wasn’t the lack of maneuverability that we had.
DutchDat lijkt op een soort vliegend beest.
I mean, I think that looks like some sort of flying animal or beast.
DutchIk ben in oorlog met dat beest, groet de politie niet.
I'm at war with that beast Don't applaud the police
Dutchdie als hij werd bestegen altijd bokte, sterk uitvergroot natuurlijk, reusachtig, glanzend beest dat hij was.
who whenever he was mounted would buck just like that, though more hugely of course, enormous, gleaming, resplendent.
DutchIk weet wat je bezig was, wild beest.
I know what you were doin ', you goddamn animal.
DutchDus jij bent dat angstaanjagende beest.
DutchJe bent nog erger dan een beest.
DutchAlleen zeg je dat hij 'n beest is.
Dutch♫ in de buik van het beest.
DutchWegwezen, menselijk beest.
DutchAnderzijds zijn er de processen van 'houden van', plezier en genegenheid en opgetogenheid en een enorm vliegend beest met een ork op de rug.
On the other hand, there's the liking processes, fun and affection and delight and an enormous flying beast with an orc on the back.