"Bask" vertalen - Engels

NL

"Bask" in het Engels

EN
EN

"to bask" in het Nederlands

NL

Bask {de}

volume_up
Bask (ook: Baskische)
Mevrouw de Voorzitter, ik ben een Bask en ik behoor tot de Baskische Nationalistische Partij.
Madam President, I am a Basque and I belong to the Basque Nationalist party.
Basken hebben een Bask gedood, Spanjaarden hebben een Spanjaard gedood, Europeanen hebben een Europeaan gedood.
The Basques have killed a Basque; the Spanish have killed a Spaniard; Europeans have killed a European.
The right to exist as Basque.

Voorbeeldzinnen voor "Bask" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMevrouw de Voorzitter, ik ben een Bask en ik behoor tot de Baskische Nationalistische Partij.
Madam President, I am a Basque and I belong to the Basque Nationalist party.
DutchBasken hebben een Bask gedood, Spanjaarden hebben een Spanjaard gedood, Europeanen hebben een Europeaan gedood.
The Basques have killed a Basque; the Spanish have killed a Spaniard; Europeans have killed a European.
DutchIk ben er zeker van dat de commissaris - die niet alleen Bask is maar ook een goed kenner van zijn land - ze kent.
I am sure that the Commissioner who, besides being Basque, knows his country very well, acknowledges them.
DutchHet recht om te leven als Bask.
DutchWe praten veel over de Baskische identiteit, maar een Bask draagt tegenwoordig dezelfde kleren als een Deen en leest dezelfde boeken als een Engelsman.
We have talked a lot about what it is to be Basque, but a Basque today dresses like a Dane and reads the same things as a British person.
DutchIk herinner de aanwezigen eraan dat ik de Bask Gorka Knörr opvolg, die op 13 mei jongstleden in het Baskische parlement is gekozen en daar nu ondervoorzitter is.
Could I just remind you that have taken over from the Basque MEP, Mr Gorka Knörr, who was elected to the Basque Parliament on 13 May and has now become its Deputy Speaker.
DutchHet deed mij als Bask genoegen dat te horen, omdat de Ierse Republiek, die nog maar een eeuw bestaat, een bemoedigend voorbeeld is voor een staatloze Europese natie als de onze.
As a Basque, I was very pleased to hear that, because the Republic of Ireland, which has only existed for a century, can give a European stateless nation like ours a very encouraging example.
DutchMevrouw de Voorzitter, als Bask en derhalve ook als Spanjaard dank ik de Voorzitter voor de gevoeligheid waarmee zij het probleem van het terrorisme in Baskenland keer op keer benadert.
Madam President, speaking as a Basque and, therefore, as a Spaniard, I would like to thank you for the sensitivity you always show with regard to the problem of terrorism in the Basque country.