"barones" vertalen - Engels

NL

"barones" in het Engels

EN

"baron" in het Nederlands

NL
NL

barones {de}

volume_up
1. "titel"
barones
De luchtvaartmaatschappijen zitten, zoals barones Ludford zei, tussen de wal en het schip.
The airlines are, as Baroness Ludford said, between a rock and a hard place.
Wat een genot barones Sarah Ludford weer aan het werk te zien!
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
In haar solide verslag stipt barones Nicholson dat dan ook meteen aan.
In her solid report, Baroness Nicholson makes no bones about this.
EN

baron {zelfstandig naamwoord}

volume_up
baron
volume_up
baron {de} (titel)
This is Baron Wolfgang von Kempelen's mechanical chess playing machine.
Dit is Baron Wolfgang von Kempelens mechanische schaakmachine.
What Mr Baron Crespo said is right: why waste time?
Het klopt wat de heer Barón Crespo zei: waarom zouden wij tijd verliezen?
My Group will support the Baron Crespo report.
Mijn fractie zal het verslag-Barón Crespo steunen.

Voorbeeldzinnen voor "barones" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk ben het eens met de heren von Boetticher en Cappato en vooral met barones Ludford.
I agree with Mr von Boetticher and Mr Cappato and especially with Baroness Ludford.
DutchIk ben van mening dat onze collega, barones Ludford, uitstekend werk heeft geleverd.
I believe that our fellow MEP, Baroness Ludford has carried out a very good piece of work.
DutchDe luchtvaartmaatschappijen zitten, zoals barones Ludford zei, tussen de wal en het schip.
The airlines are, as Baroness Ludford said, between a rock and a hard place.
DutchMinimumnormen, barones Ludford, zijn nu eenmaal vaak de kleinste gemene deler.
It so happens, Baroness Ludford, that minimum standards are often the lowest common denominator.
DutchWat een genot barones Sarah Ludford weer aan het werk te zien!
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
DutchZoals barones Ludford heeft opgemerkt, moet elke aanvraag op zijn eigen merites worden beoordeeld.
As Baroness Ludford has said, every application must be dealt with on its own merits.
DutchIn haar solide verslag stipt barones Nicholson dat dan ook meteen aan.
In her solid report, Baroness Nicholson makes no bones about this.
DutchIk ben het ook in dit opzicht eens met wat barones Ludford opmerkte over de eerste twee aandachtspunten.
Again, I agree with Baroness Ludford's comments on the first two of those.
DutchWij zijn gerustgesteld en mevrouw de barones kan opgelucht adem halen.
Baroness Ludford has reassured us and put our minds at rest.
DutchDit is iets dat ik in de afgelopen jaren samen met barones Nicholson uitvoerig heb behandeld.
This is a subject that I have addressed extensively in recent years, together with Baroness Nicholson.
DutchIk sluit mij ook aan bij de opmerkingen van barones Ludford over het gebrek aan enthousiasme van de Britse overheid.
I also echo Baroness Ludford's comments on the British government's lack of enthusiasm.
DutchIk ben het op dit specifieke punt met barones Ludford eens.
I agree with Baroness Ludford on that particular point.
DutchHet verslag is ook in de commissie vrijwel unaniem goedgekeurd, en nog wel in aanwezigheid van barones Nicholson.
It was accepted almost unanimously in committee, in the presence of Baroness Nicholson in fact.
DutchBarones Ludford heeft deze kwestie reeds naar voren gebracht.
Baroness Ludford has already raised this matter.
DutchBarones Ludford sprak terecht over de effecten hiervan op de City van Londen en de juridische beroepsgroep.
Baroness Ludford spoke quite rightly about the effects of this on the City of London and the legal profession.
DutchIk heb tevens met veel belangstelling geluisterd naar de zeer openhartige en eerlijke woorden van barones Nicholson of Winterbourne.
I was also very interested to hear Baroness Nicholson's very frank and honest report.
DutchBarones Ludford, u weet dat de bescherming van gegevens voor mij een constante zorg is.
Regarding data protection, Baroness Ludford, you are well aware of the extent to which this subject is a constant concern of mine.
DutchIk wil barones Ludford gelukwensen met haar verslag.
Can I congratulate Baroness Ludford on her report.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts zeggen dat barones Ludford gelijk heeft en dat haar interpretatie juist is.
Mr President, I only wish to say that Baroness Ludford was right and that her interpretation was correct.
DutchIk bied ook barones Ludford mijn verontschuldigingen aan.

Synoniemen (Engels) voor "baron":

baron