"barometer" vertalen - Engels

NL

"barometer" in het Engels

EN

"barometer" in het Nederlands

NL

barometer {de}

volume_up
1. natuurkunde
barometer (ook: drukmeter)
Energie is de barometer van het beleid en de economie van de Europese Unie en Rusland.
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
In elk geval wordt Kaliningrad de barometer van onze betrekkingen.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
Af en toe slaat die barometer echt wel eens op storm.
Occasionally the barometer gives a real storm reading.
EN

barometer {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. natuurkunde
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
Energie is de barometer van het beleid en de economie van de Europese Unie en Rusland.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
In elk geval wordt Kaliningrad de barometer van onze betrekkingen.
Occasionally the barometer gives a real storm reading.
Af en toe slaat die barometer echt wel eens op storm.

Voorbeeldzinnen voor "barometer" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEnergie is de barometer van het beleid en de economie van de Europese Unie en Rusland.
Energy is a barometer of EU and Russian policy and the EU and Russian economies.
DutchMijnheer de Voorzitter, de politieke barometer in de wereld staat op storm.
Mr President, the international political climate is stormy, to say the least.
DutchWij hebben dikwijls gezegd dat grensregio's zowat de barometer zijn van de Europese integratie.
We have often said that border regions are good barometers for European integration.
DutchIn elk geval wordt Kaliningrad de barometer van onze betrekkingen.
In any case Kaliningrad will become a barometer of our relations.
DutchEn toen ik het meetinstrument in de vuurtoren controleerde...... ziet het er naar uit alsof de oude barometer stijgt.
And as I check my lighthouse gauges...... looks like the old barometer is on the rise.
DutchWe moeten oppassen dat dit niet de stilte voor de storm is, want de barometer staat op storm!
But we must watch out - it could be the calm before the storm, because there is every sign of a storm brewing.
DutchOp de Ierse zee, en niet alleen daar, en niet pas sinds gisteren, staat de barometer op storm.
The storm warnings for the Irish Sea were not just issued yesterday, nor did they apply to the Irish Sea alone.
DutchAf en toe slaat die barometer echt wel eens op storm.
Occasionally the barometer gives a real storm reading.
DutchDe 21e eeuw is nog maar net begonnen, maar de barometer staat op storm; een vreedzaam en solidair samenleven lijkt erg ver weg.
The twenty-first century has only just begun, yet the signs point to storms ahead rather than peaceful co-existence based on solidarity.
DutchHet bedrag dat Ierland krijgt is gedaald van 3,7 miljard euro in de periode 2000-2006 naar 901 miljoen euro, wat een barometer van ons economisch succes is.
Ireland ’ s entitlement is reduced from EUR 3.7 billion for 2000-2006 to EUR 901 million, which is a barometer of our economic success.
DutchDe oudste levende wezens ter wereld zijn een verslag en een viering van ons verleden, een roep om actie in het heden en een barometer van onze toekomst.
The oldest living things in the world are a record and celebration of our past, a call to action in the present and a barometer of our future.
DutchHet energievraagstuk is een gevoelige barometer voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland geworden en kan ook tot een conflict leiden.
The energy issue has become a sensitive barometer of the relationship between the European Union and Russia, one which could also lead to conflict.
DutchDat vertrouwen zou een spontane impuls kunnen geven aan de groei, evenals aan het geboortecijfer, dat een goede barometer is voor de staat van onze samenleving.
It is a confidence that would spontaneously give a boost to growth, as well as to the birth rate, which is a good barometer of the state of our society.
DutchDe uitbreiding van het stemmen met gekwalificeerde meerderheid en de uitbreiding van de beleidsmaatregelen die via medebeslissing tot stand komen, is ook een zeer belangrijke politieke barometer.
The extension of voting by qualified majority and of policies governed by the co-decision process is another key political barometer.