NL

ban {de}

volume_up
1. algemeen
And that is the spell that I want to break.
Wij gunnen Roemenië onder president Basescu van harte de doorbreking van deze hardnekkige politieke ban.
We very much hope that Romania, under President Basescu, will break this persistent political spell.
to get under the spell of
De Europese Unie is erin geslaagd de doodstraf van haar grondgebied uit te bannen.
The European Union has managed to eradicate capital punishment from its territory.
2. religie
MS: Wat zijn de woorden die je zou gebruiken om Ban te beschrijven? ~~~ Ban is ...
MS: What are the words that you would use to describe Ban? Ban is blank.
Inmiddels wensen wij PVC niet in de ban te doen, maar er wel voorzichtig mee om te springen.
Meanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
Dus hoe specifiek zullen we Ban zien in de film?
So how specifically will we see Ban in the film?
EN

ban {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
They supported a sports ban on the basis that the prior agreement with FIFA would continue to be upheld.
De sportieve boycot werd door haar gesteund op voorwaarde dat de eerdere overeenkomst met de FIFA in stand zou blijven.
It seems as though the United States have decided to introduce a investment ban, in other words a run up to an economic boycott.
De Verenigde Staten hebben dus besloten tot een investeringsstop, dus een aanloop naar een economische boycot.
Here, too, we are asking for tough action, and as far as we are concerned for an economic boycott, and most definitely an investment ban.
Ook hier vragen wij om harde actie en wat ons betreft om een economische boycot en zeker een investeringsstop.
2. religie
ban (ook: anathema)
MS: What are the words that you would use to describe Ban? Ban is blank.
MS: Wat zijn de woorden die je zou gebruiken om Ban te beschrijven? ~~~ Ban is ...
Meanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
Inmiddels wensen wij PVC niet in de ban te doen, maar er wel voorzichtig mee om te springen.
So how specifically will we see Ban in the film?
Dus hoe specifiek zullen we Ban zien in de film?

Voorbeeldzinnen voor "ban" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMS: Wat zijn de woorden die je zou gebruiken om Ban te beschrijven? ~~~ Ban is ...
MS: What are the words that you would use to describe Ban? Ban is blank.
DutchInmiddels wensen wij PVC niet in de ban te doen, maar er wel voorzichtig mee om te springen.
Meanwhile, we do not wish to place PVC under a ban, but we do want to handle it with care.
DutchHet tot nu toe gevoerde beleid lijkt echter volledig in de ban te zijn gekomen van speculanten.
But the policy pursued to date seems to have played totally into the hands of the speculators.
DutchDie vrees om uit de mannenkooi te stappen had me helemaal in de ban.
This fear, getting outside the man box, totally enveloped me.
DutchHet is mij overigens opgevallen dat uw kritiek een tegenstelling bevat die ons allen in de ban houdt.
Anyway, I notice that they reflect a contradiction we all live with.
DutchDit soort dingen, mensen doen herinneren aan Ban - dat is de reden waarom we geïnteresseerd zijn.
So doing things like this -- you know, remind people about Ban -- is kind of why were interested in it.
DutchWij gunnen Roemenië onder president Basescu van harte de doorbreking van deze hardnekkige politieke ban.
We very much hope that Romania, under President Basescu, will break this persistent political spell.
DutchElke keer als ik klaar ben om te vertrekken, elke keer als ik mijn medicijnkastje open, zul je Ban deodorant zien.
Any time I'm ready to go, any time I open up my medicine cabinet, you will see Ban deodorant.
DutchDaarom ben ik vóór het schrappen van de ban op snus.
This is why I am in favour of scrapping the ban on snuff.
DutchDit product is niet gezond, maar ook niet zoveel slechter dan andere producten dat het als enige in de ban zou moeten.
This product is not healthy but not much worse than other products to warrant sole exclusion.
DutchEen grote mythe houdt de linkse partijen in haar ban, namelijk dat spam hetzelfde is als ongewenste e-mail.
There is one great myth that has gripped the Left and that is that spam is the same as unsolicited e-mail.
DutchZelfs al zou de ban volledig worden opgeheven, zullen de meeste mensen toch nog niet bereid zijn Brits vlees te eten.
Even if the ban were completed lifted, most people would still not be ready to eat British meat.
DutchVoorzitter, de tijd dringt voor de afronding van de onderhandelingen over het Comprehensive Test Ban Treaty.
Mr President, time is now getting short for completion of the talks on the Comprehensive Test Ban Treaty.
DutchEr is een punt waar je kunt staan en de gebouwen van Frank Gehry zien, Jean Nouvel, Shigeru Ban, Neil Denari.
There's a point, you can stand here and see buildings by Frank Gehry, Jean Nouvel, Shigeru Ban, Neil Denari.
DutchHet vijfde punt is dat na 2,:,500 jaar, Plato ons nog steeds in de ban van zijn ideale vormen heeft.
The fifth thing is that maybe, after 2,500 years, Plato is still having his way with us in his notion of perfect forms.
DutchIk vind het betreurenswaardig en zorgwekkend dat ook Rusland opnieuw in de ban is van het militarisme.
It is a matter of deep regret and profound concern to me that militaristic thinking has now again taken hold in Russia.
DutchDus hoe specifiek zullen we Ban zien in de film?
So how specifically will we see Ban in the film?
DutchEn ' In de Ban van de Ring door Frodo Baggins '.
DutchIn 1998 was ik klaar met het schrijven van "Toy Story" en "A Bug's Life" en ik was volledig in de ban van het scenarioschrijven.
In 1998, I had finished writing "Toy Story" and "A Bug's Life" and I was completely hooked on screenwriting.
DutchEn dat is de ban die ik wil verbreken.