"Baltische staten" vertalen - Engels

NL

"Baltische staten" in het Engels

NL

Baltische staten {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Baltische staten
Voor Letland en de andere Baltische staten is deze ervaring bijzonder tragisch geweest.
For Latvia and the other Baltic States the experience was particularly tragic.
In de Baltische staten zijn er pleitbezorgers voor bepaalde projecten.
There have been advocates from the Baltic States for particular projects.
De Baltische staten zijn kleine kustlanden die grenzen aan een machtig buurland.
The Baltic States are small coastal States bordering on a powerful neighbour.

Voorbeeldzinnen voor "Baltische staten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Baltische staten zijn kleine kustlanden die grenzen aan een machtig buurland.
The Baltic States are small coastal States bordering on a powerful neighbour.
DutchDe meeste van hen, op de Baltische staten na, hanteren al hogere tarieven.
Most of them, except the Baltic States, are already at levels above those rates.
DutchDe grens is eigenlijk alleen maar verlengd rond Kaliningrad en de Baltische staten.
In fact, the border has been extended only around Kaliningrad and the Baltic states.
DutchVoor Letland en de andere Baltische staten is deze ervaring bijzonder tragisch geweest.
For Latvia and the other Baltic States the experience was particularly tragic.
DutchIn dit verband wil ik u van harte feliciteren met de overeenkomst met de Baltische staten.
In this connection I warmly welcome the agreements with the Baltic states.
DutchIn de Baltische staten zijn er pleitbezorgers voor bepaalde projecten.
There have been advocates from the Baltic States for particular projects.
DutchDe Commissie doet niets om het initiatief van Polen, de Baltische Staten en Oekraïne te steunen.
The Commission has left the Polish/ Baltic/ Ukrainian initiative out in the cold.
DutchDaarbij is, naast de Baltische staten Estland en Litouwen, natuurlijk ook Letland betrokken.
It obviously includes, of the Baltic states, Latvia as well as Estonia and Lithuania.
DutchDe toetreding van Polen en de Baltische staten tot de EU is geen sinecure.
EU entry for Poland and the Baltic states will not happen overnight.
DutchWat de Europese Unie betreft zijn Polen en de Baltische staten het belangrijkst.
As far as the European Union is concerned, the main interest lies with Poland and the Baltic states.
DutchDe Denen beschouwen de drie Baltische staten ook als noordse landen.
As Danes, we also usually see the three Baltic states as part of Scandinavia in some way.
DutchDat geldt in dit geval vooral voor Polen en de Baltische staten.
In this instance, this applies primarily to Poland and the Baltic states.
DutchMijnheer de Voorzitter, wat de Baltische staten in korte tijd hebben verricht, is bijna een wonder.
Mr President, the Baltic countries have accomplished a mammoth feat in a short time.
DutchIk vind dat vooral goed voor Slowakije en de Baltische Staten.
I welcome this in particular in the case of Slovakia and the Baltic States.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik begin met de laatste vraag over de Baltische staten.
I shall start with the last question on the Baltic States.
DutchDe Baltische staten zijn traditioneel aangesloten op het elektriciteitsnet van het GOS.
The Baltic States have been part of the CIS electricity link.
DutchHierbij hebben ons de Baltische staten - zoals bij zoveel andere zaken ook - een voorbeeld gesteld.
Here, as in many other areas, the Baltic States have set us an example.
DutchMijnheer de Voorzitter, Estland neemt binnen de drie Baltische Staten een enigszins bijzondere positie in.
Mr President, Estonia occupies a rather special place amongst the three Baltic States.
DutchIk wil niet dat de Baltische staten een soort tweede Balkan worden.
I do not want the Baltic states to become a second Balkans.
DutchWij kunnen op dit moment zien hoe Rusland zich verzet tegen het NAVO-lidmaatschap van de Baltische staten.
We see today how Russia opposes NATO membership for the Baltic States.

Vergelijkbare vertalingen voor "Baltische staten" in Engels

staten zelfstandig naamwoord
English