NL

balans {mannelijk}

volume_up
Aangezien er geen verplicht vergunningenstelsel komt, is de balans overduidelijk.
Since there is to be no compulsory system of authorisations, the balance is abundantly clear.
Ook voor de partnerlanden is de economische balans ruimschoots positief.
The economic balance-sheet is also broadly positive for the partner countries.
Normale wetenschap is een mooie balans tussen theorie en experimenten.
Normal science is a nice balance between theory and experimentalists.

Voorbeeldzinnen voor "balans" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEen ding moet echter wel gebeuren: er moet een zekere balans worden opgemaakt.
Nevertheless, one thing is necessary: we must do a certain amount of stocktaking.
DutchWant, zoals BMI aantoont, kan concurrentie hier een vorm van balans creëren.
Because, as BMI demonstrated, competition here can achieve some form of balance.
DutchWe moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden en de juiste balans zien te vinden.
We will have to prepared in the best possible way and find the right balance.
DutchDit is het moment om de balans op te maken en conclusies te trekken voor de toekomst.
I also think this is the time to take stock and draw conclusions for the future.
DutchDe financiële balans van het Europese landbouwbeleid is voor de boer zeer treurig.
EU agricultural policy presents a sad picture form the point of view of the farmer.
DutchHet is essentieel voor de balans, de wijsheid, en de toekomst van ons allen.
And it is essential to balance, to wisdom and to actually the future of all of us.
DutchMijns inziens is de balans van het Euro-mediterraan proces uitermate positief.
I believe the verdict on the Euro-Mediterranean process has to be positive.
DutchDe fungerend voorzitter van de Raad zegt dat hij een balans moet zien te vinden.
The President-in-Office of the Council says that we must create balances.
DutchWat dat betreft is de balans van deze Top nog magerder dan die van de Top van Monterrey.
This, incidentally, had happened in Monterrey too, but it was even worse in Rome.
DutchVooral wat de instellingen betreft, is de balans van Amsterdam negatief.
Indeed, it is the institutional questions left by Amsterdam that are the worst.
DutchWij moeten de tijd nemen om een duidelijke balans op te maken van de Uruguay-ronde.
Time must be found to draw up a clear balance sheet on the Uruguay Round.
DutchOok op sociaal gebied gaat de Commissie met een positieve balans naar Madrid.
In the social sphere, the Commission also goes to Madrid with a positive balance sheet.
DutchBazel II - want daar heb ik het over - moet dus een balans zien te vinden.
The Basel II system - for that is what I am talking about - must maintain a balance.
DutchOok voor de partnerlanden is de economische balans ruimschoots positief.
The economic balance-sheet is also broadly positive for the partner countries.
DutchWat voorzitter Blair betreft, is de politieke balans zeker niet positief.
As for Mr Blair, the balance of his political account is certainly not in the black.
DutchDe heer Kellett-Bowman maakt vanaf de eerste bladzijde een balans op van veertig jaar.
On the very first page, Mr Kellett-Bowman summarizes the record of those forty years.
DutchHet eerste probleem is dat van de autonome tariefcontingenten en de balans.
The first problem concerns autonomous tariff quotas and the balance sheet.
DutchDat blijkt wel uit de tussentijdse balans die meermaals naar voren is gebracht.
The mid-term review that has been mentioned several times shows that.
DutchEen vierde bevinding: we moeten de balans benaderen op een gebalanceerde manier.
A fourth observation: We need to approach balance in a balanced way.
DutchWe moeten echter wel waakzaam blijven om te voorkomen dat de balans naar die kant doorslaat.
However, we need to be vigilant if we wish to avoid any drift in that direction.