"bagage" vertalen - Engels

NL

"bagage" in het Engels

volume_up
bagage check-in {de}
NL

bagage {de}

volume_up
Maar ik wil geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw emotionele bagage.
But I don't want to take responsibility of your emotional baggage.
Het behoudt zijn slagkracht en zij voegen er geen overtollige bagage aan toe.
It still maintains its thrust and they do not give excess baggage to it.
Eerst stelen ze mijn bagage...... met mijn memoires waaraan ik zolang werkte.
First, the theft of my baggage...... including my memoirs, on which I spent countless hours.
I brought our luggage.
Als ook bagage zoek raakt, vluchten vertraging oplopen en de dienstverlening te wensen overlaat, is er echter een serieus probleem.
But when you add lost luggage, delayed flights and poor service, then there is a serious problem.

Voorbeeldzinnen voor "bagage" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet behoudt zijn slagkracht en zij voegen er geen overtollige bagage aan toe.
It still maintains its thrust and they do not give excess baggage to it.
DutchEerst stelen ze mijn bagage...... met mijn memoires waaraan ik zolang werkte.
First, the theft of my baggage...... including my memoirs, on which I spent countless hours.
DutchMaar ik wil geen verantwoordelijkheid nemen voor jouw emotionele bagage.
But I don't want to take responsibility of your emotional baggage.
DutchStel je voor: 37 jaar emotionele bagage valt van je af!
And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage!
DutchJe zou niet zeggen dat u het zonder uw bagage hebt moeten stellen.
One would not have known your suitcase had not arrived.
DutchOok moeten we erop letten dat volgens paragraaf 15 alle bagage gecontroleerd moet worden en de veiligheid verhoogd moet worden.
We must also note that paragraph 15 states that all luggage must be screened and security tightened.
DutchWij dienen ervoor te zorgen dat alle Europese luchthavens overgaan tot invoering van een volledige controle van alle bagage.
We need to ensure the introduction of a 100 % whole baggage screening process at all airports in Europe.
DutchAls ook bagage zoek raakt, vluchten vertraging oplopen en de dienstverlening te wensen overlaat, is er echter een serieus probleem.
But when you add lost luggage, delayed flights and poor service, then there is a serious problem.
DutchMijn bagage is zoekgeraakt, dus ik heb geen kleren of make-up bij me en zie er bleek en onaantrekkelijk uit, maar ik hoop dat dat niet erg is!
I have lost my luggage, so I have no clothes or make-up and look pale and ugly, but I hope that is alright!
DutchDit is de bagage die wij zullen meenemen naar Monterrey en dit is, in filosofische termen, de boodschap die wij willen uitdragen.
This is the baggage we will be taking to Monterrey and this is, philosophically speaking, the message we will deliver there.
DutchTeamwork, leren in groepsverband en het goed in staat zijn problemen op te lossen vormen de bagage voor de toekomstgerichte beroepen.
Practice with teamwork, group learning processes and good problem-solving skills all equip young people for future jobs.
DutchDe volgende ochtend namen wij de trein terug van Londen naar Brussel, terwijl onze bagage al in het vliegtuig naar Islamabad lag.
The morning after, we took the train back from London to Brussels but our luggage was already in the aeroplane for Islamabad.
DutchWij stellen nog altijd teveel politie aan de grenzen om de reispas en bagage van fatsoenlijke burgers te controleren, want dit levert niets op.
We continually deploy too much manpower at borders, where citizens ' passports and luggage are carefully checked.
Dutch. ~~~ Hoe groter een merk, hoe meer bagage, hoe meer kracht er nodig is om de positionering te veranderen.
It's the same with brands: the more massive a brand, the more baggage it has, the more force is needed to change its positioning.
DutchDe familie was al ingecheckt; zij konden hun bagage niet terugkrijgen; er waren geen voorzieningen voor baby's of babyvoeding aanwezig.
The family had already checked in; they could not get their luggage back; there was no provision for babies nor any baby food.
DutchKunt u de Commissie of een andere instelling niet vragen te bepalen dat passagiers geen twee stuks bagage mee mogen nemen aan boord?
Can you not obtain from the Commission or some other body a ruling that passengers should not take two pieces of luggage on board.
DutchDe grote Britse Labourpoliticus Aneurin Bevin beschuldigde zijn opponenten er eens van dat zij lege bagage van imposante labels voorzagen.
That great British Labour politician, Aneurin Bevin, once accused his opponents of putting flamboyant labels on empty luggage.
DutchIk heb onze bagage meegenomen.
DutchZij moeten onze toekomst opbouwen met als bagage de Europese beschaving in al zijn uiteenlopende verschijningsvormen.
Perhaps more than anyone else, the programme concerns young Europeans, those who will build our future on the basis of the diversity of European culture.