"bacterie" vertalen - Engels

NL

"bacterie" in het Engels

NL

bacterie {de}

volume_up
1. biochemie
bacterie
Door de permafrost te onderzoeken, vonden ze deze bacterie.
And what they found, by doing research into the permafrost, was this bacteria.
Dus een bacterie van 200 nanometer groot gaat door een 200-nanometer groot gat.
So a 200-nanometer bacteria is going to get through a 200-nanometer hole.
BL: Die witte kleur is een soort bacterie die gedijt bij een temperatuur van 180°C.
BL: The white material is a type of bacteria that thrives at 180 degrees C.

Voorbeeldzinnen voor "bacterie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchBL: Die witte kleur is een soort bacterie die gedijt bij een temperatuur van 180°C.
BL: The white material is a type of bacteria that thrives at 180 degrees C.
DutchDus een bacterie van 200 nanometer groot gaat door een 200-nanometer groot gat.
So a 200-nanometer bacteria is going to get through a 200-nanometer hole.
DutchEen bacterie, die geen bewustzijn heeft, wil naar het licht bewegen.
A bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
DutchIk weet dat je jezelf als mens ziet, maar ik zie je als 90 of 99 procent bacterie.
I know you think of yourself as human beings, but I think of you as 90 or 99 percent bacterial.
DutchDe reden dat de inktvis de bacterie daar laat leven is omdat het het licht wil.
The reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
DutchEen aanwijzing kwam van een andere bacterie uit de zee, en het heet Vibrio fischeri.
The clue to this came from another marine bacterium, and it's a bacterium called Vibrio fischeri.
DutchDeze namibiensis is de grootste bacterie die we ooit hebben gezien.
And what you're looking at with this namibiensis is the biggest bacteria we've ever seen.
DutchDoor de permafrost te onderzoeken, vonden ze deze bacterie.
And what they found, by doing research into the permafrost, was this bacteria.
Dutch. ~~~ Met een bacterie is het veel ingewikkelder.
Obviously, with a virus it's pretty simple; it's much more complicated dealing with bacteria.
DutchEn deze specifieke bacterie is met het blote oog zichtbaar.
And so this particular bacterium is actually visible to the naked eye.
DutchOnze eerste opgave was een 5.000-letterige bacteriofaag, een virus dat alleen de E. coli-bacterie aanvalt.
Our first task was a 5,000-letter code bacteriophage, a virus that attacks only E. coli.
DutchDeze bacterie leeft in matten voor de kust van Chili.
Now this bacterium is part of mats that are found off the coast of Chile.
DutchDe eerste die we ooit hebben gelezen, was in 1995: een kleine bacterie genaamd, Haemophilus influenzae.
The first thing that we ever read was in 1995: a little bacteria called Haemophilus influenzae.
DutchIk was ervan overtuigd dat ik de bacterie had opgelopen bij terugkomst in het Parlement na het zomerreces.
I was in no doubt that I caught it when I came back to this Parliament after the summer recess.
DutchHet is anders als een bacterie het lichaam binnendringt, dat is een vreemd lichaam -- dat willen we eruit.
It's different when a bacteria comes into the body -- that's a foreign object -- we want that out.
DutchWe hadden geen bacterie-theorie over ziektes kunnen ontwikkelen voordat we de microscoop uitvonden om ze te kunnen zien.
We couldn't have a germ theory of disease before we invented the microscope to see them.
DutchBL: De bacterie waar we het net over hadden, blijkt de eenvoudigste levensvorm te zijn die ooit gevonden is.
BL: This bacteria that we've been talking about turns out to be the most simplest form of life found.
DutchDie lange vezels die je op de rug van de krab ziet, zijn ontstaan door het product van die bacterie.
These long filaments that you see on the back of the crab are actually created by the product of that bacteria.
DutchWe hadden moeten weten dat dit bestond want dit is de enige bacterie die je kunt zien met het blote oog.
We should have known that this existed because this is the only bacteria that you can see to the naked eye.
DutchElke bacterie gebruikt een bepaald molecuul als eigen taal, dat het in staat stelt zijn soortgenoten te tellen.
Each bacteria uses a particular molecule that's its language that allows it to count its own siblings.