NL

baby {de}

volume_up
Of een vrouw, ik pakte haar baby op, een echt schattige baby en zei: "Je baby is zo leuk."
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Als je je tong uitsteekt naar deze baby, zal de baby hetzelfde doen.
And if you stick your tongue out at this baby, the baby will do the same.
Ze keek haar baby in de ogen en zei: "Natuurlijk houd ik van mijn baby.
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
EN

baby {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
Of een vrouw, ik pakte haar baby op, een echt schattige baby en zei: "Je baby is zo leuk."
And if you stick your tongue out at this baby, the baby will do the same.
Als je je tong uitsteekt naar deze baby, zal de baby hetzelfde doen.
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Ze keek haar baby in de ogen en zei: "Natuurlijk houd ik van mijn baby.
baby (ook: babe, sweety)
volume_up
schatje {het} [verkl.]
"And, baby," I'll tell her, don't keep your nose up in the air like that.
"En, schatje," vertel ik haar, steek je neus niet zo de lucht in.
I defy any rescue boat within a million miles to miss this baby.
Ik daag elk passerend schip uit om dit schatje te missen
This sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan.
Dit schatje is gemaakt in Grand Rapids, Michigan.
baby
volume_up
kindje {het} [verkl.]
Today one might say, her baby is being taken to church to be baptised.
Vandaag houden wij haar kindje als het ware boven het doopvont.
Mijn kindje krijgt zijn kindje.
Je kindje krijgt mijn kindje.
baby (ook: babe)
volume_up
stuk {het} (lekker ding)
This time that neglect on the part of our political elite – treating our citizens as babies – could have catastrophic effects.
Deze keer zou die onachtzaamheid van de kant van de politieke elite - - het behandelen van onze burgers alsof ze kleuters zijn - - wel eens rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Age demographics: the 18 to 49 demo has had a huge impact on all mass media programming in this country since the 1960s, when the baby boomers were still young.
Leeftijdsdemografie: De 18 tot 49-demo heeft grote impact gehad op alle massamediaprogrammatie in dit land sinds de jaren '60, toen de babyboomers nog erg jong waren.
baby (ook: babe)
volume_up
liefje {het} [verkl.]
baby
volume_up
boeleke {het} [spreek.] (Belgian Dutch)

Voorbeeldzinnen voor "baby" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk denk dat baby's en kinderen eigenlijk meer bewust zijn dan wij, volwassen.
I think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
DutchMaar kijk wat er gebeurde met de baby's die 12 sessies lang Mandarijns hoorden.
But look at what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions.
DutchIk bedoel, als je baby's oppervlakkig beschouwt, lijken ze nogal nutteloos.
I mean, after all, if you look at babies superficially, they seem pretty useless.
DutchDe komende 5 jaar hopen we het leven te redden van bijna een miljoen baby's.
Over the next five years we hope to save the lives of almost a million babies.
DutchDeze baby is zo klein dat hij niet genoeg lichaamsvet heeft om warm te blijven.
This baby is so tiny he doesn't have enough fat on his body to stay warm.
DutchWant het is niet meer mama, papa, de bloemetjes en bijtjes en dan komt de baby.
Because it's not anymore Mom, Dad, the flowers and the bees, and then there's the baby.
DutchJe weet hoe pasgeboren baby's zich deel van alles voelen; ze zijn niet afgescheiden.
You know how newborn babies believe they're part of everything; they're not separate?
DutchDe vraag was: wat zouden de baby's haar geven, wat ze zelf lustten of wat zij lustte?
So the question is: What would the baby give her, what they liked or what she liked?
DutchAls we meer en meer oude mensen zoals ik gaan hebben en steeds minder baby's.
As we have more and more old people, like me, and fewer and fewer babies.
DutchStel je voor dat je een kleine baby baart, en je zou die moeten voeden.
Now imagine if you gave birth to a little baby, and you had to feed this thing.
DutchHier is ze zeven jaar oud, nauwelijks zwaarder dan een 1-jaar oude baby.
And here she is at seven years old, weighing no more than a one year-old baby.
DutchWe vroegen ons dus af of baby's statistieken kunnen bijhouden over een gloednieuwe taal.
So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language?
DutchWanneer zij geboren worden, blijven baby's glimlachen -- in het begin vooral in hun slaap.
When they're born, babies continue to smile -- initially, mostly in their sleep.
DutchDe reden is dat een baby in zijn eerste levensmaand alleen moet groeien.
The reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow.
DutchBij de veertigers staat men dan opnieuw voor hetzelfde dilemma als bij baby's.
Then, for those aged over forty, the dilemma is the same as for babies.
DutchSorry, is als je vraagt hoe het met de baby is, terwijl de persoon gewoon dik is.
" Sorry " is when you say, " When's the baby due? " and it turns out the person's just fat.
DutchVoor een te vroeg geboren of zieke baby is de overlevingskans in Angola vrijwel nul.
A premature or ill baby in Angola has a next to nil chance of surviving.
DutchOf een vrouw, ik pakte haar baby op, een echt schattige baby en zei: "Je baby is zo leuk."
Or a woman, I picked up her baby, really cute baby, I said "Your baby is so cute."
DutchWe hebben de scherpte van de camera zo veranderd dat het het zicht van een baby namaakt.
So, we modified the optics of the camera in order to mimic the baby's visual acuity.
DutchWe dienen onze baby's, onze pasgeborenen, onze kinderen, dus een synthetisch oestrogeen toe.
So we're dosing our babies, our newborns, our infants, with a synthetic estrogen.

Synoniemen (Engels) voor "baby":

baby
baby bed
English
baby boom