"baan krijgen" vertalen - Engels

NL

"baan krijgen" in het Engels

volume_up
baan krijgen {ww.}
NL

baan krijgen {werkwoord}

volume_up
baan krijgen
Wanneer mijn tijd bij de Commissie erop zit, kan ik altijd nog een baan krijgen bij de BBC als degene die op zaterdagavond op de televisie de loterijnummers bekendmaakt.
When I conclude my time in the Commission, I can always get a job as the person who announces the lottery results on BBC television on Saturday nights.

Voorbeeldzinnen voor "baan krijgen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet.
They are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
DutchIk denk dat ik je oude baan terug kan krijgen wel met iets weiniger loon dan normaal.
I think I can get you your old job back with less of a pay cut than usual.
DutchDie vragen zich af of ze in de toekomst een baan kunnen krijgen en wat er met hun kinderen en met hun gezin gebeurt.
They wonder if they will be able to get jobs in the future and what will happen to their children and families.
DutchEr wordt overal in de Unie vaak beweerd dat het erg moeilijk is om er een baan te krijgen tenzij men de juiste connecties heeft.
It is a byword throughout the Union that it is difficult to get into jobs unless you are well connected.
DutchDit was de beste baan die hij kon krijgen.
DutchAls de vrouwen de hoofddoek niet afleggen kunnen zij geen universitaire opleiding volgen of een baan krijgen bij de overheid.
If women refuse to remove their headscarves, they cannot attend university, nor can they work in the civil service.
DutchVolgens professor Cabrol moet de productie van GGO's in Europa vrij baan krijgen en moeten we de Amerikanen hun monopoliepositie op dit gebied gunnen.
According to Professor Cabrol, we should not ban GMO production in Europe and thus let the Americans have a monopoly on GMO products.
DutchMet de bijstand uit het Europees Sociaal Fonds kunnen we de mensen betere kansen geven om hun baan te behouden, een baan te krijgen of een betere baan te vinden.
Increasing people's chances of keeping their jobs, getting a job or a better job is what we can do with the support of the European Social Fund.
DutchWanneer mijn tijd bij de Commissie erop zit, kan ik altijd nog een baan krijgen bij de BBC als degene die op zaterdagavond op de televisie de loterijnummers bekendmaakt.
When I conclude my time in the Commission, I can always get a job as the person who announces the lottery results on BBC television on Saturday nights.
DutchIk herinner mij zeer goed hoe hij tijdens de hoorzitting voor zijn benoeming verklaarde dat de EMU niet zou slagen als miljoenen Europeanen geen behoorlijke baan zouden krijgen.
I well remember our interviewing him for the job and his declaration that EMU would not succeed if it left millions of Europeans without decent jobs in its wake.
DutchDus werd je waarschijnlijk vriendelijk weggestuurd… van zaken op school toen je jong was, zaken die je leuk vond, op grond van de bewering dat je toch… nooit een baan zou krijgen om dat te doen.
So you were probably steered benignly away from things at school when you were a kid, things you liked, on the grounds that you would never get a job doing that.
DutchNu blijkt dat dit comité zich zelf schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie: voor iemand die ouder is dan 45 jaar is het namelijk onmogelijk om bij deze instelling een baan te krijgen.
It now appears that this committee itself practises discrimination on the grounds of age, in that it is impossible to apply for a job there unless you are younger than 45.

Vergelijkbare vertalingen voor "baan krijgen" in Engels

krijgen werkwoord
baan zelfstandig naamwoord