NL

averij {de}

volume_up
Als het Russische volk dit niet inziet, zal zowel Rusland als de samenwerking tussen Rusland en de Europese Unie in de toekomst grote averij oplopen.
If the Russian people do not realise this, a lot of damage will be done both to Russia and to future cooperation between Russia and the EU.
Het optreden van de Britse regering is vergelijkbaar met het recente optreden van de Russische regering toen een van haar onderzeeërs averij opliep.
The British Government is acting just as the Russian Government did recently when one of its submarines was damaged.
U bent op de hoogte van de situatie waar men in Campo de Gibraltar mee wordt geconfronteerd door de aanwezigheid van een Engelse onderzeeboot met averij.
You are aware of the situation in Campo de Gibraltar, where there is a damaged British nuclear submarine.

Voorbeeldzinnen voor "averij" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn een vergelijkbare situatie hebben wij een jaar geleden een averij-eenheid opgericht die nog altijd niet operationeel is.
It was a year ago, in a similar situation, that we set up a maritime casualty taskforce that has still not yet become operational.
DutchU bent op de hoogte van de situatie waar men in Campo de Gibraltar mee wordt geconfronteerd door de aanwezigheid van een Engelse onderzeeboot met averij.
You are aware of the situation in Campo de Gibraltar, where there is a damaged British nuclear submarine.
DutchHet optreden van de Britse regering is vergelijkbaar met het recente optreden van de Russische regering toen een van haar onderzeeërs averij opliep.
The British Government is acting just as the Russian Government did recently when one of its submarines was damaged.
DutchDeze week heeft wederom een cementvrachtschip in de zogenaamde Kadetgeul tussen Denemarken en de Oostzee averij opgelopen.
Only this week there was another accident involving a cement freighter in the so-called Kadetrenden channel in the Baltic Sea between Denmark and Germany.
DutchHet tweede Europese project dat mogelijk averij oploopt door de recente gebeurtenissen, als we ons er niet actief voor gaan inzetten, is de uitbreiding.
A second European project that risks being hurt by recent events if we do not work actively to sustain it is the cause of enlargement.
DutchAls het Russische volk dit niet inziet, zal zowel Rusland als de samenwerking tussen Rusland en de Europese Unie in de toekomst grote averij oplopen.
If the Russian people do not realise this, a lot of damage will be done both to Russia and to future cooperation between Russia and the EU.
DutchHet is dankzij documenten van de " Royal Navy " algemeen bekend dat de haven van Gibraltar niet voldoende is toegerust om dergelijke averij te repareren.
It is common knowledge, from the Royal Navy's own documents, that this port is not sufficiently equipped for the repair of this type of fault.
DutchOp 13 november ll. heeft zich voor de kust van Galicië de averij en vervolgens de ondergang van de tanker Prestige voorgedaan, met een milieuramp als gevolg.
On 13 November 2002, the tanker the Prestige was damaged off the coast of Galicia and subsequently sank, causing an environmental disaster.
DutchBegin dit jaar heeft de benzinetanker Castor zes weken met averij rondgevaren op de Middellandse Zee omdat hij geen haven vond waar hij terecht kon.
Earlier this year, the damaged fuel tanker, Castor, sailed around the Mediterranean Sea for six weeks because it could not find a port where it could berth.
DutchZoals wij vanaf het begin al vreesden en vermoedden, blijkt de averij naarmate de tijd verstrijkt ook volgens de technici met de dag ernstiger te zijn.
As we have feared and supposed since the start, according to the technicians, the significance of the damage is increasing daily with the passage of time.
DutchHet is heel eenvoudig: wanneer schepen averij oplopen, moeten zij zo lang mogelijk toegankelijk zijn voor zoek- en reddingsteams, opdat zo veel mogelijk mensenlevens gered kunnen worden.
It is very simple: when ships sustain damage, they must remain accessible to search-and-rescue teams for as long as possible so that the greatest possible number of human lives can be saved.