NL

atoomenergie {de}

volume_up
1. natuurkunde
atoomenergie
Dit is bevestigd door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
This fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
Hieraan liggen richtlijnen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ten grondslag.
Guidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community

Voorbeeldzinnen voor "atoomenergie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHieraan liggen richtlijnen van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ten grondslag.
Guidelines from the International Atomic Energy Agency underlie this programme.
DutchDit is bevestigd door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
This fact has been confirmed by the International Atomic Energy Agency.
DutchProtocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
Protocol amending the Treaty establishing the European Atomic Energy Community
DutchDe Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de lidstaten zijn partij bij al deze verdragen.
The European Atomic Energy Community and the Member States are contracting parties to all these conventions.
DutchMevrouw Corbey heeft verklaard dat stroom uit atoomenergie geen voorkeursbehandeling zou mogen krijgen.
Mrs Corbey said that electricity produced by nuclear power must not receive favourable treatment.
DutchDe Europese Gemeenschap voor Atoomenergie werd in 1957 opgericht en heeft haar houdbaarheidsdatum ruim overschreden.
The Euratom Atomic Energy Community was founded in 1957 and is now well past its sell-by date.
DutchDaarin werd duidelijk uiteengezet hoe atoomenergie gebruikt zou kunnen worden voor een betere toekomst.
This book explained clearly how our future would be improved by the use of atomic energy for peaceful purposes.
DutchDit gebeurt onder toezicht van de G8 en in nauwe samenwerking met de Internationale Organisatie voor Atoomenergie.
There is close coordination under the auspices of the G8 and the International Atomic Energy Agency.
DutchDie is vandaag Ruslands minister voor atoomenergie.
DutchDe controlecapaciteit van het Internationaal Atoomenergie Agentschap moet daarom dringend worden versterkt.
The control capacity of the International Atomic Energy Agency should therefore be stepped up as a matter of urgency.
Dutchbescherming van de financiële belangen van de Unie en de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, en fraudebestrijding;
protection of the financial interests of the Union and of the European Atomic Energy Community and the fight against fraud;
DutchBij het vervoer van radioactief materiaal houdt men zich aan de voorschriften van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
The transport of radioactive material is in compliance with the regulations of the International Atomic Energy Agency.
DutchInternationaal Atoomenergie Agentschap
DutchIn verband hiermee zijn wij uitgesproken voorstander van de verifiërende rol die wordt vervuld door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie.
In this connection we strongly support the verification role of the International Atomic Energy Agency.
DutchAlle mogelijke druk moet worden uitgeoefend om ervoor te zorgen dat de inspecteurs van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie weer worden toegelaten.
Every pressure must be brought to bear to allow International Atomic Energy Agency inspectors back in.
DutchWij hebben bijvoorbeeld het Agentschap voor Atoomenergie financiële middelen gegeven om in Oost-Europa zijn werkzaamheden te kunnen verrichten.
For example, we provided the atomic energy authority with funding to enable it to carry out operations in Eastern Europe.
DutchHoe onverantwoordelijk daarentegen gaan de Russische autoriteiten, voorop 's lands militaire apparaat, om met atoomenergie.
How irresponsible, on the other hand, is the way the Russian authorities, fronted by the country's military apparatus, deal with atomic energy?
DutchIk citeer dit uit het door de Internationale Organisatie voor atoomenergie opgestelde verslag over energie in de Oekraïne, dat zeer onlangs gepubliceerd werd.
I quote from the International Energy Agency's report on energy in Ukraine which was published very recently.
DutchUNMOVIC en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zouden bij de eerstvolgende gelegenheid naar Irak moeten terugkeren om hun taak te voltooien.
UNMOVIC and the International Atomic Energy Agency should return to Iraq at the earliest opportunity and complete their mission.
DutchEn ten derde: zou het kunnen dat deze richtlijn op grond van comparatieve kostenvoordelen bijdraagt tot een indirecte bevordering van atoomenergie?
Thirdly, might it not also be the case that advantages in terms of comparative costs will lead to the indirect promotion of atomic energy?