"atoom" vertalen - Engels

NL

"atoom" in het Engels

EN
EN
NL

atoom {onzijdig}

volume_up
1. natuurkunde
atoom
Geen enkel atoom in je huidige lichaam was daar toen bij.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
Ook de onderzoekers van de wereld van het atoom hadden niet de bedoeling de transistor uit te vinden.
Now, the explorers of the world of the atom did not intend to invent the transistor.
Dat universum is klein, kleiner dan een atoom.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.

Voorbeeldzinnen voor "atoom" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn de lucht in deze kamer merk je elk individueel atoom niet op.
If you have the air in this room, you don't notice each individual atom.
DutchOok de onderzoekers van de wereld van het atoom hadden niet de bedoeling de transistor uit te vinden.
Now, the explorers of the world of the atom did not intend to invent the transistor.
DutchGeen enkel atoom in je huidige lichaam was daar toen bij.
Not a single atom that is in your body today was there when that event took place.
DutchStel je voor dat een team fysici in een atoom kan staan en elektronen ziet en hoort draaien.
Imagine if a team of physicists could stand inside of an atom and watch and hear electrons spin.
DutchNu ben ik niet meer tegen de koe dan tegen het atoom, maar het zit vooral in ons gebruik ervan.
Now, I'm no more anti-cattle than I am anti-atom, but it's all in the way we use these things.
DutchIn zekere zin is het net alsof ieder atoom daar buiten tegelijk een sensor en een actuator wordt.
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
DutchWe mogen hieruit echter niet besluiten dat de USSR Europa beschermde tegen de gevaren van het atoom.
But we should not conclude from that that it was the USSR that was preserving Europe from the atomic threat.
DutchDat universum is klein, kleiner dan een atoom.
The universe is tiny; it's smaller than an atom.
Dutch"Waaruit bestaat het atoom voornamelijk?"
DutchEen stekende atoom-houdende kras pad...
Dutch. ~~~ De hele Melkweg is één atoom van die bijl.
There was a woodcutter who's about to take his ax and chop a piece of wood, and the whole galaxy is one atom of that ax.
DutchToen ik uit dat verhaal liep, stelde ik me dat houthakkersuniversum voor als een atoom in de bijl van een andere houthakker.
And then when I would run out of that story, I would imagine that woodcutter's universe is one atom in the ax of another woodcutter.
DutchOp een interne markt zullen de producenten van goedkope atoom- en waterkracht de elektriciteit altijd voor de hoogste marktprijs verkopen.
In a single market, producers of cheap atomic and hydroelectric power would always sell the electricity at the highest market price.
DutchEr was een atoom-oorlog.
DutchIk heb kort geleden een bezoek gebracht aan een school in mijn kiesdistrict, waar de leerlingen de opdracht kregen om een tekening van een atoom te maken.
Recently I visited a school in my constituency where the pupils were given an assignment which was to go and draw a picture of an atom.
DutchAls een enkel atoom tegelijkertijd op twee verschillende plaatsen kan zijn, kan dat stuk metaal op twee verschillende plaatsen zijn, waarom jij dan niet?
So if a single atom can be in two different places at the same time, that chunk of metal can be in two different places, then why not you?
DutchIk herinner me Mijn vriend het atoom van Walt Disney, een boek dat ik als jongetje aandachtig heb gelezen en nooit zal vergeten.
I remember how, when I was a child, one of the books which I found most interesting and which I will never forget bore the title: 'My friend the atom ' by Walt Disney.
DutchDit betekent dat elk atoom in twee verschillende plaatsen is op hetzelfde tijdstip, wat betekent dat het hele stuk metaal zich op twee plaatsen bevindt.
That means that every atom is in two different places at the same time, which in turn means the entire chunk of metal is in two different places.
DutchHet verhaal gaat als volgt: we weten dat het universum 13,:,7 miljard jaar geleden begon in een immens hete en dichte staat, veel kleiner dan een enkel atoom.
The story goes like this: we know that the universe began 13,:,7 billion years ago, in an immensely hot, dense state, much smaller than a single atom.
DutchEn de bekende illustratie hiervan is de kern van het atoom als een vlieg in het midden van een sportstadion en het volgend atoom is dan het volgende sportstadion.
And the familiar illustration is the nucleus of an atom is a fly in the middle of a sports stadium and the next atom is in the next sports stadium.