"artificieel" vertalen - Engels

NL

"artificieel" in het Engels

NL

artificieel {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Bij elektronische communicatie zijn grenzen echter artificieel.
However, in electronic communications the frontiers are artificial.
Het onderscheid tussen legale en gedwongen prostitutie is artificieel.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
Een verband tussen de belastingvrije verkoop en de invoering van de euro lijkt mij artificieel of zelfs gevaarlijk voor het imago van de Gemeenschap.
It also seems to me that any association between duty-free sales and the introduction of the euro would be artificial or even dangerous for the image of the Community.

Voorbeeldzinnen voor "artificieel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet onderscheid tussen legale en gedwongen prostitutie is artificieel.
The distinction between legal and forced prostitution is an artificial distinction.
DutchBij elektronische communicatie zijn grenzen echter artificieel.
However, in electronic communications the frontiers are artificial.
DutchWe hebben artificieel een dergelijke situatie gecreëerd door de Criticus aan te zetten met een lichtflits.
We have created such a situation, artificially, by turning on the critic with a flash of light.
DutchHet kan niet artificieel worden opgeroepen.
DutchEn op een dag zullen artificieel intelligente supercomputers de beelden analyseren zonder menselijke tussenkomst, om ze samen te vatten in een connectoom.
And some day, artificially intelligent supercomputers will analyze the images without human assistance to summarize them in a connectome.
DutchEen verband tussen de belastingvrije verkoop en de invoering van de euro lijkt mij artificieel of zelfs gevaarlijk voor het imago van de Gemeenschap.
It also seems to me that any association between duty-free sales and the introduction of the euro would be artificial or even dangerous for the image of the Community.
DutchTen derde omdat ik vind dat zowel het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven als de bijbehorende procedures op dit moment volkomen artificieel zijn.
Thirdly, because I believe that the distinction between compulsory and non-compulsory expenditure and their respective procedures has become artificial.
DutchIk weet dat de rapporteur een moeilijke taak had daar vanaf het begin het onderscheid tussen preventie en repressie ook voor ons nogal artificieel overkwam.
I know that the rapporteur had a difficult task to the extent that, right from the start, the distinction between prevention and repression seems rather artificial.
DutchWe dachten dat als we onze optische afstandsbediening konden gebruiken om de cellen van de Criticus te activeren, we artificieel zouden moeten kunnen de Actor ertoe zetten zijn beleid te veranderen.
We thought if we could use our optical remote control to activate the cells of the Critic, we should be able, artificially, to nag the Actor into changing its policy.